κριτική σκέψη

Η κριτική σκέψη και η ανάπτυξή της. Του Τάσου Τιτάκη

Η κριτική σκέψη και η ανάπτυξή της. Του Τάσου Τιτάκη

Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα να μπορείς να σκέφτεσαι και να μπορείς να κρίνεις.  Δεν είναι έμφυτη αλλά...