Γραμμή Βοήθειας

Δήμος Ρεθύμνης: Οι δημότες και οι ανάγκες τους σε υψηλή προτεραιότητα

Δήμος Ρεθύμνης: Οι δημότες και οι ανάγκες τους σε υψηλή προτεραιότητα

Η προϋπάρχουσα θετική εμπειρία
κοινωνικών πρωτοβουλιών και
εκπαιδευτικών δράσεων  που υλοποιήθηκαν
κατά την...