Γιάννης Μηλάκης

Ο Γιάννης Μηλάκης, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

Ο Γιάννης Μηλάκης, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου έγινε η
συγκρότηση σε σώμα και η πρώτη συνεδρίαση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της...