Επιμελητήριο Λασιθίου

Online Διαδικτυακά Σεμινάρια από το Επιμελητήριο Λασιθίου

Online Διαδικτυακά Σεμινάρια από το Επιμελητήριο Λασιθίου

Το Επιμελητήριο Λασιθίου συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μελών του, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης...

Κρήτη: Ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Κρήτη: Ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου και η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το...

Εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Λασιθίου

Εκδήλωση για το ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Λασιθίου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου και η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το...

Στο Επιμελητήριο Λασιθίου η πρόξενος της Εσθονίας στην Αθήνα

Στο Επιμελητήριο Λασιθίου η πρόξενος της Εσθονίας στην Αθήνα

Σήμερα 14/1/2019 στο Επιμελητήριο Λασιθίου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου
του Επιμελητηρίου Λασιθίου με την...