Επιλογή

Την αναβάθμιση της αμπελοκαλλιέργειας και στην Κρήτη επιθυμεί το Υπουργείο

Την αναβάθμιση της αμπελοκαλλιέργειας και στην Κρήτη επιθυμεί το Υπουργείο

Την απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της κλωνικής επιλογής, αλλά και η διαδικασία εγγραφής...

Επιλέγουν ανάδοχο για το Φράγμα Ποταμών

Επιλέγουν ανάδοχο για το Φράγμα Ποταμών

Άρχισε η ανοικτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου  αξιοποίησης του
ταμιευτήρα στο Φράγμα Ποταμών. 
Ο πλήρης τίτλος...