Αστραβέτς

Άρχισε η φόρτωση καυσίμου στο πυρηνικό εργοστάσιο του Αστραβέτς στη Λευκορωσία

Άρχισε η φόρτωση καυσίμου στο πυρηνικό εργοστάσιο του Αστραβέτς στη Λευκορωσία

Η Λευκορωσία άρχισε να φορτώνει καύσιμο στον πρώτο από τους δύο αντιδραστήρες του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας...