Αστικό Λεωφορείο

Τηλεματική: Οι «έξυπνες στάσεις» στην υπηρεσία του πολίτη

Τηλεματική: Οι «έξυπνες στάσεις» στην υπηρεσία του πολίτη

Το αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου, είναι από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα, που υιοθέτησε το σύστημα της Τηλεματικής. Πρόκειται για τις έξυπνες στάσεις, που τροφοδοτούν τους πολίτες με ακριβείς πληροφορίες για την ώρα άφιξης των λεωφορείων.