ασθενή

Κρήτη: Το πλοίο επέστρεψε για ασθενή που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση

Κρήτη: Το πλοίο επέστρεψε για ασθενή που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση

Μεγάλη ανανστάτωση για επιβάτη ο οποίος βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση