Αναπηρικά αμαξίδια

ZARO'S: Αναπηρικά αμαξίδια σε πάνω από 200 συμπολίτες μας χάρη στα πλαστικά καπάκια νερού

ZARO'S: Αναπηρικά αμαξίδια σε πάνω από 200 συμπολίτες μας χάρη στα πλαστικά καπάκια νερού

Περισσότερους από 200 συμπολίτες μας με
κινητικά προβλήματα έχει ωφελήσει η
διαδικασία της συλλογής και ανακύκλωσης...