προσχέδιο Προϋπολογισμού

Κόλλιας για Προσχέδιο Προϋπολογισμού: Ανάκαμψη τύπου V υπό προϋποθέσεις το 2021

Κόλλιας για Προσχέδιο Προϋπολογισμού: Ανάκαμψη τύπου V υπό προϋποθέσεις το 2021

Την εξέλιξη της πανδημίας και τις επενδύσεις θεωρεί ως «κλειδί» για την ταχεία ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και...