οριοθέτηση

Οριοθετείται ο ποταμός στο Γιόφυρο

Οριοθετείται ο ποταμός στο Γιόφυρο

Μια ανάσα πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο μελετητή βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης.