μεταβίβαση ακινήτου

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων – Για ποιους ισχύει

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων – Για ποιους ισχύει

Η παράταση της εξόφλησης δίδεται μόνο στην περίπτωση που δεν μεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς.