Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συμφωνία συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συμφωνία συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο υπέγραψαν
σύμφωνο συνεργασίας.   Η εν λόγω...

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ με δεδομένα:
τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από
την ανάγκη της λήψης μέτρων για την...