ελάχιστο εγγυημμένο εισόδημα

Διπλό επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τον Δεκέμβριο

Διπλό επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τον Δεκέμβριο

Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η πανδημία.