Βικτώρια Χισλοπ

Βικτόρια Χίσλοπ για κορωνοϊό: Θα ξαναχτίσουμε το μέλλον

Βικτόρια Χίσλοπ για κορωνοϊό: Θα ξαναχτίσουμε το μέλλον

"Ευτυχώς ζούμε στη σύγχρονη εποχή και γνωρίζουμε ότι ο κορωνοϊός δεν είναι κατάρα από τον Θεό, διότι για πολλά χρόνια αυτή ήταν η αντίληψη για τη λέπρα" ανέφερε η Βικτώρια Χίσλοπ.