Πολιτική

Οι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας

κορωνοϊός πανδημία

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού προτείνει η Ελληνική Λύση και υποστηρίζει, ότι «χρειάζεται πολύ περισσότερα μέτρα η Οικονομία μας για να μη βυθιστεί ξανά στην ύφεση, ειδικά με κριτήριο τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ και του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού».

Αναλυτικά τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση έχουν ως εξής:

Α Δημοσιονομικά μέτρα

(Α) Υγειονομικά μέτρα

Είναι προφανές πως θα χρειαστούν μέτρα, οπότε ένα ποσόν υψηλότερο από τα 200.000.000 ευρώ που προβλέπονται από τον προϋπολογισμο: (α) λόγω του μεταναστευτικού και (β) εξαιτίας της πανδημίας. Θα πρέπει να διατεθούν/προβλεφθούν ποσά τουλάχιστον για τα εξής επί πλέον:

1. Για μάσκες προστασίας, για μηχανήματα τεχνητής αναπνοής για προστατευτικές στολές του νοσηλευτικού προσωπικού και για την προμήθεια ενδεχόμενων εμβολίων/αντιδότου που θα βρεθούν.

2. Για την καταπολέμηση της πανδημίας με τεστ και με ότι άλλο χρειαστεί, όπου απαιτείται να διατεθούν περί τα 100.000.000 ευρώ.

3. Για ένα δίχτυ προστασίας των νοσοκομείων, με στόχο την κάλυψη τυχόν ανείσπρακτων εσόδων τους από ανθρώπους που θα αδυνατούν να πληρώσουν τη θεραπεία τους και του υψηλότερου κόστους λειτουργίας τους λόγω της επιδημίας.

4. Για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών, αλλά όχι με το διπλάσιο κόστος που αποφάσισε η κυβέρνηση, για τις επί πλέον αμοιβές του νοσηλευτικού προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων και για την πρόσληψη περισσοτέρων νοσηλευτών.

Β Μέτρα για εργαζομένους

1. Κάλυψη των μισθών των εργαζομένων που δεν απολύονται από τις επιχειρήσεις (ΚΑΔ) που υποχρεώνονται από την κυβέρνηση να κλείσουν, σε ποσοστό ίσο με το μέσο όρο των κρατών της ΕΕ - για τρεις μήνες από την ημερομηνία του «κλειδώματος» τους.

2. Διερεύνηση εάν είναι δυνατή η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων που σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη είναι βιώσιμα με τους παραπάνω μισθούς, έτσι ώστε να μην επηρεασθεί ο προϋπολογισμός και να υπάρξει αναπροσαρμογή του ασφαλιστικού αργότερα που θα περιλαμβάνει αυτήν την επιβάρυνση. Δηλαδή, να επιβαρυνθούν με το κόστος των μισθών τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι το κράτος, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για τα άλλα μέτρα.

3. Πρόβλεψη από το ΓΛΚ για κάλυψη του ποσού των επί πλέον ανέργων που θα δημιουργηθούν, λόγω της πανδημίας. Επίσης πρόβλεψη για τη στελέχωση και το ποσόν που θα χρειαστεί ο κρατικός μηχανισμός για τη διεκπεραίωση όλων αυτών των έκτακτων πληρωμών.

Γ Μέτρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν υποχρεωτικά από το κράτος.

1. Μηναίο ποσόν κάλυψης του κόστους διαβίωσης τους, ανάλογο με τους εργαζομένους τους (δηλαδή από 1-5, από 5-10 κλπ.) και τις υποχρεώσεις τους (μέλη οικογένειας, κόστος διαβίωσης στην περιοχή κλπ).

2. Κάλυψη των ελάχιστων μηνιαίων εξόδων των καταστημάτων/γραφείων τους (νοίκι, νερό, ρεύμα κλπ.) με επιδοτήσεις που δεν θα επιστραφούν - με ένα συγκεκριμένο μέσο ποσόν για τρεις μήνες, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων τους, με άμεση καταβολή από το κράτος.

3. Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των μισθών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν από την κυβέρνηση να κλείσουν για τρεις μήνες από την ημερομηνία του κλειδώματος της Οικονομίας.

4. Η έκπτωση φόρου 25% σε αυτούς που πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους είναι πολύ μεγάλη, θα πρέπει να επανεξετασθεί και να βρεθεί εάν είναι εφικτή ταμειακά.

5. Μείωση του ΦΠΑ στο μισό για τα είδη πρώτης ανάγκης και για τα φάρμακα.

6. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% που θα επιβαρύνει το δημόσιο (προϋπολογισμό) το 2021.

7. Μείωση του φόρου εισοδήματος στο 20% που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021.

 

Δ Μέτρα για τους αγρότες

 

1. Επιδότηση για την αγορά σπόρων και άλλων πρώτων υλών για τη διατήρηση της παραγωγής τους.

2. Επιδότηση για επενδύσεις σε θερμοκήπια-διχτυοκήπια.

3. Συνολικό ποσόν που πρέπει να διατεθεί της τάξης του 1.000.000.000 ευρώ, για να εκμεταλλευθούν επί πλέον όλα τα ΕΣΠΑ.

4. Συνδρομή στην εξεύρεση εργατικών χεριών κατά την συγκομιδή, ενδεχομένως από τους άνεργους υπαλλήλους του τουριστικού τομέα ή από άλλους καταγεγραμμένους του ΟΑΕΔ, χωρίς να χάνουν τα επιδόματα λόγω της εποχιακής εργασίας.

5. Αυστηροί έλεγχοι στις ελληνοποιήσεις προϊόντων από τη Βουλγαρία και αλλού.

6. Κεντρικός οργανισμός διευκόλυνσης της διάθεσης των προϊόντων τους, ο οποίος θα ενημερώνεται όσον αφορά τις ποσότητες παραγωγής καθημερινά, μέσω ειδικού λογισμικού.

Ε 'Αμυνα και μεταναστευτικό

1. Πρόβλεψη επί πλέον δαπανών για την άμυνα, λόγω της τουρκικής επιθετικότητας.

2. Δραστηριοποίηση των αμυντικών εταιριών ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία, ΕΑΣ κλπ. με την απαιτούμενη αύξηση του κεφαλαίου τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3. Πρόβλεψη των επί πλέον δαπανών λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και της δημιουργίας κλειστών δομών. Κατασκευή ενός «Ellis Island» σε ένα ακατοίκητο νησί για να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες ροές.

ΣΤ Μέτρα για δημόσιες επενδύσεις

1. Αύξηση του ΠΔΕ τουλάχιστον κατά 1,5 δις Euro για τη διεξαγωγή παραγωγικών επενδύσεων όπως στην 'Αμυνα, στην Υγεία και στην Ενέργεια. Συνήθως για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται εδώ, παράγονται δύο ευρώ (πολλαπλασιαστής της τάξης του 2). Μέτρα που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό

1 Α. Ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου (Fund) με 5 δις ευρώ με «προίκα» πάγια περιουσιακά στοιχεία του κράτους (=εισφορά κεφαλαίου σε είδος), για την παροχή εγγυήσεων για τη δανειοδότηση των υγιών επιχειρήσεων - έτσι ώστε να διαχειριστούν τα προβλήματα ρευστότητας τους και να μη χρεοκοπήσουν.

2. Ίδρυση ενός κρατικού οργανισμού με 5 δις ευρώ, επίσης με «προίκα» πάγια περιουσιακά στοιχεία του κράτους, για την ανάληψη όλων των δανείων πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες όπως στις Η.Π.Α. το 1933 - έτσι ώστε να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί και να μπορέσουν όλοι να πληρώσουν σε βάθος χρόνου. Θα κοστίσει πολύ λιγότερο από το σχέδιο Ηρακλής των 12 δις Euro που ωφελεί μόνο τις τράπεζες.

3. Δρομολόγηση της νέας επενδυτικής τράπεζας τύπου KFW για τη στήριξη νέων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία - έτσι ώστε να αλλάξει το αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο που εξαρτάται υπερβολικά από τον τουρισμό. Οι επενδύσεις στη βιομηχανία έχουν παράπλευρη ωφέλεια 1 προς 3 - δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται παράγονται άμεσα και έμμεσα 3 ευρώ, με ανάλογες θέσεις εργασίας αλλά σταθερότερες και πιο καλοπληρωμένες.

4. 'Αμεση διεκπεραίωση των φακέλων ΕΣΠΑ που εκκρεμούν για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία.

5. Χρησιμοποίηση του πράσινου πακέτου της ΕΕ για επενδύσεις στη βιομηχανία (παραγωγή ανεμογεννητριών, απλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ.) και στο «εξοικονομώ κατ' οίκον» - με την αύξηση των φορολογικών απαλλαγών. 6. Δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου για τον πρωτογενή τομέα που να δίνει τις σωστές κατευθύνσεις στους αγρότες, κατά το παράδειγμα του Ισραήλ. Δραστηριοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Βιομηχανία, έτσι ώστε να υπάρχουν στοχευμένες κατευθύνσεις ως προς την μεταποίηση.

7. Αναβολή πληρωμής φόρων στις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά ή που υπολειτουργούν για έξι μήνες.

8. Διαγραφή του 50% των τόκων και του 100% των επιβαρύνσεων των ανεξόφλητων οφειλών στο δημόσιο έως την 31.12.2019.

9. Επιβολή μέτρων μείωσης του κόστους συναλλαγών στις τράπεζες και στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με γνώμονα τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές.

10. Καθυστέρηση πληρωμής των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν εκδοθεί έως τις 31.03.2020 (α) για έξι μήνες των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει υποχρεωτικά και (β) για τρεις μήνες αυτών που υπολειτουργούν, με την εξόφληση των αποδεκτών των επιταγών από τις τράπεζες με εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή οι επιταγές δεν θα διαμαρτύρονται και οι τράπεζες θα τις πληρώνουν, παραχωρώντας αυτόματα ανάλογα δάνεια στους εκδότες τους - με την εγγύηση του δημοσίου ή της Ευρώπης από τα μέτρα για κεφάλαια κίνησης.

11. Αναβολή εξυπηρέτησης των ρυθμίσεων στο δημόσιο (ΑΑΔΕ) και στις τράπεζες για έξι μήνες σε επιχειρήσεις που υποχρεώνονται να κλείσουν και για τρεις μήνες αυτών που υπολειτουργούν (=πτώση άνω του 50% του τζίρου τους).

12. Σταμάτημα των αποκρατικοποιήσεων και επανεξέταση του Υπερταμείου (αφορά τον προϋπολογισμό μόνο για όσες έχουν προβλεφθεί).

13. Σταμάτημα των παράνομων υπαίθριων μεταναστευτικών αγορών που κοστίζουν περί τα 15 δις Euro ετήσια στην ελληνική οικονομία, με αυστηρή τήρηση των νόμων από ειδικές αστυνομικές ομάδες.

14. Αυστηροί αγορανομικοί έλεγχοι για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Τα πρόστιμα να οδηγούνται σε ένα ειδικό ταμείο για την κάλυψη των έκτακτων μέτρων.

Μέτρα από τα χρήματα που δικαιούμαστε από την ΕΕ

1. Εγγυήσεις για δάνεια κεφαλαίου κίνησης των ΜΜΕ τουλάχιστον 6.000.000.000 δις ευρώ.

2. Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (ΕτΕπ) στο ποσόν που μας έχει ήδη υποσχεθεί (2.000.000.000 ευρώ).

3. Δάνεια από Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο - επίσης στο εγκεκριμένο ποσόν (1.800.000.000 ευρώ).

4. Συμμετοχή στο πακέτο ενίσχυσης της ΕΕ των 37 δισ. ευρώ για Κορώνα ιό.

5. Αναβολή των ληξιπρόθεσμων πληρωμών του 2020 και του 2021 προς του θεσμικούς πιστωτές (ESM, ΕΕ, κράτη) για να υπάρχει ταμειακή άνεση.

6. Ενεργητική διεκδίκηση του Diesel Gate και των πολεμικών επανορθώσεων.

Γενικά

1. 'Αμεση κατάθεση προς συζήτηση ενός έκτακτου νέου προϋπολογισμού για το 2020, αφού ο προηγούμενος έχει εκ των πραγμάτων ακυρωθεί όσον αφορά τα μεγέθη του (δαπάνες, έσοδα, έλλειμμα, χρέος κλπ.) και τις προβλέψεις του - τόσο τις εγχώριες, όσο και τις διεθνείς. Η κατάθεση και η συζήτηση πρέπει να ακολουθήσουν αμέσως μετά τη συμφωνία των μέτρων για όλες τις χώρες από την ΕΕ εντός του Απριλίου.

2. Υιοθέτηση μεσοπρόθεσμων μέτρων για ολόκληρο το ενδεχόμενο χρονικό διάστημα της πανδημίας (1,5 έτη) και μακροπρόθεσμων για την επόμενη χρονική περίοδο.

3. Είμαστε υπέρ των ευρωομολόγων, αλλά θεωρούμε πως θα πρέπει να αγοράζονται από την ΕΚΤ και να παγώνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άτοκα - τουλάχιστον για εκείνες τις χώρες και για τα ποσά που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται.

4. Η συμμετοχή της χώρας μας στο QE της ΕΚΤ με 12 δισ. ευρώ απλά εξυπηρετεί τη διατήρηση των επιτοκίων δανεισμού μας σε χαμηλά επίπεδα, επίσης των τραπεζών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν πρόκειται για νέα χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά - αφού απλά αλλάζουν χέρια τα ομόλογα μας. Αντίθετα, η αγορά των ευρωομολόγων που θα εκδίδαμε θα ήταν νέα χρήματα - πόσο μάλλον το πάγωμα τους».

Ελλάδα

Πώς απελευθερώνονται οι πτήσεις από 15 Ιουνίου

Αεροδρόμιο Βενιζέλος

Σε καραντίνα 14 ημερών θα εξακολουθούν να μπαίνουν οι ταξιδιώτες που θα έρχονται στην Ελλάδα κι έχουν διαβατήρια εκτός των 29 χωρών, για τις οποίες «ανοίγουν» οι πτήσεις από τις 15 Ιουνίου στα δύο αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, μάλιστα, πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση, με βάση τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για τη διαδικασία με την οποία θα εισέρχονται στη χώρα οι επισκέπτες από τις 29 χώρες που έλαβαν σήμερα το πράσινο φως, τόσο για τις εντός όσο και για τις εκτός Σένγκεν αγορές.

Αντίστοιχα, αναμένονται και οι σχετικές αεροπορικές οδηγίες (ΝΟΤΑΜ) από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις πτήσεις εξωτερικού προς τη χώρα μας, δεδομένου ότι οι προηγούμενες ΝΟΤΑΜ λήγουν στις 31 Μαΐου.

Σύμφωνα πάντως με πηγές του υπουργείου Τουρισμού, θα πρέπει να υπάρχει ένας αξιόπιστος τρόπος ελέγχου της χώρας προέλευσης των ταξιδιωτών που εισέρχονται στη χώρα κι αυτός έχει να κάνει με το αποδεικτικό ταυτοποίησης του ταξιδιώτη και δεν μπορεί να είναι μία απλή δήλωση του τόπου κατοικίας του επισκέπτη, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί και να είναι αξιόπιστη, «γιατί σε αυτή την περίπτωση η όλη κατάσταση θα εξελισσόταν σε φιάσκο».

«Δεν θα είχε νόημα αλλιώς η λίστα αυτών που πληρούν τα επιδημιολογικά κριτήρια γιατί, σε κάθε άλλη περίπτωση, oι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μεγάλα αεροδρόμια από αυτές τις 29 χώρες, ως ενδιάμεσα, για να εισέλθουν στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα» διευκρινίζουν από το υπουργείο Τουρισμού.  Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, το ζητούμενο είναι «ο ελληνικός τουρισμός να ξανανοίξει τις πύλες του, σταδιακά, με υγειονομική ασφάλεια και προσοχή, για να υποδεχθεί τους επισκέπτες».

Την εξειδίκευση, σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων από πλευράς του υπουργείου Τουρισμού, αναμένουν και τα δύο αεροδρόμια, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το «Μακεδονία», όπου απελευθερώνονται πρώτα οι πτήσεις και δέχονται σταθερά πλήθος ερωτημάτων από ενδιαφερομένους ταξιδιώτες.

Στους επισκέπτες από τις 29 πρώτες χώρες (Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο,  Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία) θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος, ενώ για όλες τις υπόλοιπες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υπάρχοντες κανόνες, με υποχρεωτικά τεστ μέσα στον Ιούνιο σε επιβάτες από επιδημιολογικά επιβαρυμένες χώρες προέλευσης.

Την 1η Ιουλίου αναμένεται το δεύτερο στάδιο απελευθέρωσης, με το άνοιγμα των περιφερειακών αεροδρομίων στους νησιωτικούς και λοιπούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα κάθε χώρας η «πράσινη» λίστα θα είναι δυναμική και θα προστίθενται νέες χώρες όπου θα βελτιώνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ από την 1η Ιουλίου, με την περαιτέρω απελευθέρωση των πτήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια, θα υπάρξει και η «κόκκινη» λίστα για τις χώρες, οι οποίες δεν θα έχουν ακόμη καλή επιδημιολογική εικόνα.