Οικονομία

Συμβουλευτικό εργαλείο από το ΕΒΕΠ, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

επιχείρηση

 Συμβουλευτικό εργαλείο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, με τις ενέργειες που απαιτούνται για να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις σε ζητήματα όπως η διαδοχή, η εταιρική διακυβέρνηση κά, σχεδιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία με την KPMG.

   «Για να αναπτυχθεί και να ευημερήσει μία οικογενειακή επιχείρηση, τονίζει το ΕΒΕΠ, θα πρέπει να αναγνωρίσει τη μοναδικότητά της, η οποία διαμορφώνεται από τη δυναμική της οικογένειας και τον τρόπο που τα μέλη της συνεργάζονται και λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας της είναι το όραμα, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι ικανότητες του ιδρυτή, που καθορίζουν την πορεία της. Σε μεταγενέστερο όμως στάδιο, όταν περισσότερα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται στην επιχείρηση, καθίσταται αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την ευημερία της, να υιοθετηθούν κανόνες, δομές και μηχανισμοί που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους, να συμφωνήσουν στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς τους στόχους και να καθορίσουν έναν εποικοδομητικό τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, που νομοτελειακά θα επέλθουν, τόσο στην οικογένεια όσο και στην επιχείρηση όπως:

   -Έγκαιρος σχεδιασμός της διαδοχής

   - Προετοιμασία της επερχόμενης γενιάς

    -Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και της οικογένειας

    -Φορολογική και νομική αντιμετώπιση με έγκαιρο σχεδιασμό

    -Οικογενειακή και εταιρική διακυβέρνηση

    -Στρατηγικός σχεδιασμός της οικογένειας για την ανάπτυξη της επιχείρησης

    -Διαχείριση των συγκρούσεων

    -Εποπτεία και λογοδοσία των διοικούντων

    -Επιλογή των κατάλληλων στελεχών εντός και εκτός οικογένειας

    -Εργασία μελών της οικογένειας στη επιχείρηση, κά.

   Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η KPMG έθεσε στη διάθεση των επιχειρήσεων δωρεάν ένα εργαλείο «online» αυτοαξιολόγησης των δυναμικών των οικογενειακών επιχειρήσεων σε έξι βασικούς τομείς, που είναι: διαδοχή, διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ρίσκο, περιουσία και άνθρωποι.

 

Οικονομία

Στις 26/2 η νέα πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών στην Εφορία σε έως 24 δόσεις

Εφορία

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία σε έως 24 δόσεις θα έχουν όσοι έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Οι οφειλέτες αυτοί, σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, όταν αυτή ενεργοποιηθεί. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου όταν προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης από τους οφειλέτες. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την υπαγωγή στη νέα πάγια ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή για τη νέα πάγια ρύθμιση οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις όσον αφορά το φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ και άλλους φόρους όπως και τέλη στην Εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Επίσης στη νέα ρύθμιση μπορούν να μπουν όλα τα παλαιά χρέη προς την Εφορία που έχουν μείνει αρρύθμιστα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα. Ο αριθμός των δόσεων για τις έκτακτες οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.