Οικονομία

Συμβουλευτικό εργαλείο από το ΕΒΕΠ, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

επιχείρηση

 Συμβουλευτικό εργαλείο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, με τις ενέργειες που απαιτούνται για να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις σε ζητήματα όπως η διαδοχή, η εταιρική διακυβέρνηση κά, σχεδιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία με την KPMG.

   «Για να αναπτυχθεί και να ευημερήσει μία οικογενειακή επιχείρηση, τονίζει το ΕΒΕΠ, θα πρέπει να αναγνωρίσει τη μοναδικότητά της, η οποία διαμορφώνεται από τη δυναμική της οικογένειας και τον τρόπο που τα μέλη της συνεργάζονται και λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας της είναι το όραμα, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι ικανότητες του ιδρυτή, που καθορίζουν την πορεία της. Σε μεταγενέστερο όμως στάδιο, όταν περισσότερα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται στην επιχείρηση, καθίσταται αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την ευημερία της, να υιοθετηθούν κανόνες, δομές και μηχανισμοί που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους, να συμφωνήσουν στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς τους στόχους και να καθορίσουν έναν εποικοδομητικό τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, που νομοτελειακά θα επέλθουν, τόσο στην οικογένεια όσο και στην επιχείρηση όπως:

   -Έγκαιρος σχεδιασμός της διαδοχής

   - Προετοιμασία της επερχόμενης γενιάς

    -Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και της οικογένειας

    -Φορολογική και νομική αντιμετώπιση με έγκαιρο σχεδιασμό

    -Οικογενειακή και εταιρική διακυβέρνηση

    -Στρατηγικός σχεδιασμός της οικογένειας για την ανάπτυξη της επιχείρησης

    -Διαχείριση των συγκρούσεων

    -Εποπτεία και λογοδοσία των διοικούντων

    -Επιλογή των κατάλληλων στελεχών εντός και εκτός οικογένειας

    -Εργασία μελών της οικογένειας στη επιχείρηση, κά.

   Σημειώνεται ότι πρόσφατα, η KPMG έθεσε στη διάθεση των επιχειρήσεων δωρεάν ένα εργαλείο «online» αυτοαξιολόγησης των δυναμικών των οικογενειακών επιχειρήσεων σε έξι βασικούς τομείς, που είναι: διαδοχή, διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ρίσκο, περιουσία και άνθρωποι.

 

Οικονομία

ΑΑΔΕ: Σε 5 λεπτά αντί για 5 μήνες η μείωση της προκαταβολής φόρου

πιτσιλής

Σε σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης του συντελεστή προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, που τη δικαιούνται και έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα, αρκεί ένα απλό κλικ για την επανυποβολή της δήλωσης, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία της αρχικής, ώστε να υπολογιστεί ο φόρος με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής. Δηλαδή, αρκούν το πολύ 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 350.000 επιχειρήσεις να επωφεληθούν άμεσα από το μέτρο. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση φορολογικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, η σχετική διαδικασία θα διαρκούσε έως και 5 μήνες!

Για το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet με τις σχετικές οδηγίες. Η προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής λήγει στις 30 Δεκεμβρίου.

Αυτονόητα, όσοι από τη Δευτέρα, θα υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση τους, θα λάβουν την εκκαθάριση του φόρου απευθείας με το νέο μειωμένο συντελεστή προκαταβολής.