Οικονομία

Στο "δόκανο" με φορολογικές παραβάσεις μία στις δύο επιχειρήσεις

image-1-872.jpg

Μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 βρέθηκαν να έχουν διαπράξει φορολογικές παραβάσεις. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό παραβατικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανήλθε στο 50,2%, ενώ αν εξαιρεθούν οι εμφανείς έλεγχοι στην αγορά, φθάνει το 61%.
Τα διαφυγόντα έσοσδα που αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους παρουσίασαν στο ίδιο διάστημα αύξηση 217% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ανέρχονται στα 21,8 εκατ ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο αριθμός των επιχειρήσεων με παράβαση κατά το Α΄ τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε 2.409 έναντι 1.451 του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,01%.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2017, παρουσιάζεται αύξηση των διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών κατά 29,89%, κάτι που αντιστοιχεί σε 1.066 συνολικά περισσότερους ελέγχους και έρευνες. Επίσης, σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2017, παρουσιάζεται περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, αφού αυξήθηκε η κατ΄έλεγχο εντοπισμένηπαραβατικότητα.
Τα συνολικώς εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα του Α΄ τριμήνου 2018 παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, κατά 217,29%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υπερβαίνοντας τα 21,8 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ανά κατηγορία ελέγχων προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Διενεργήθηκαν 872 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000 (ποσοστό κάλυψης του στόχου έως 31/3/2018: 21,80%). Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 3.675 παραβάσεις σε 520 επιχειρήσεις (επίτευξη ετήσιου στόχου κατά 21,80%) Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας κατά τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 59,63% (έναντι τιθέμενου στόχου τουλάχιστον 47%).

- Ολοκληρώθηκαν 70 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (έναντι ετήσιου στόχου 200 ελέγχων), που αφορούσαν κατά κύριο λόγο ελαιοτριβεία και πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατά τους ελέγχους αυτούς καταλογίστηκαν 196 παραβάσεις σε 44 επιχειρήσεις (Επίτευξη ετήσιου στόχου κατά 35%). Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας κατά τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 62,86%.

-Ολοκληρώθηκαν 2.762 έλεγχοι διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου 8.000 ελέγχων (ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου: 34,53%). Αναλυτικότερα, διενεργήθηκαν 2.762 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους προέκυψαν 6.784 παραβάσεις σε 1.748 επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν εκτός στοχοθεσίας και 710 εμφανείς έλεγχοι, στόχος των οποίων αποτελεί η ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας κατά τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 63,29% (έναντι τιθέμενου στόχου τουλάχιστον 47%).

- Ολοκληρώθηκαν 91 λοιπές έρευνες φοροδιαδιαφυγής πλην ενδοκοινοτικής απάτης έναντι ετήσιου
στόχου 110. Οι έρευνες αφορούσαν λοιπά θέματα πλην Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, έλεγχοι αδήλωτης περιουσίας κλπ (επίτευξη στόχου κατά 82,73%). Η εντοπισμένη παραβατικότητα ανήλθε σε ποσοστό 51,65% (έναντι ετήσιου τιθέμενου στόχου 45%).

- Διενεργήθηκαν 47 έρευνες απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110 (ποσοστό κάλυψης στόχου: 42,73%). Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 48,94% (έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 45%). Από τις έρευνες αυτές προέκυψαν 22 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον Φ.Π.Α., έναντι ετήσιου στόχου 50 (Ποσοστό επίτευξης στόχου: 44%).

-Περαιώθηκαν 80 έλεγχοι ΑΦΜ από Εισαγγελικές Παραγγελίες έναντι στόχου 230 ελέγχων (ποσοστό κάλυψης στόχου: 34,78%). Από τα αποτελέσματα αυτών προέκυψαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 1.582.847,10 ευρώ.

Τέλος, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της ΑΑΔΕ για το 2018 προβλέπει τους εξής ελέγχους:

-Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

- Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).
- Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκ. ευρώ.

- Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
- Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις ΥΕΔΔΕ (εξαιρουμένων των ερευνών των Σ.2.1.28 και Σ.2.1.31), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών. Και διαφυγόντων εσόδων άνω των 30 εκ. ευρώ.

Οικονομία

Κορωνοϊός: 5,5 δισ. ευρώ στην αγορά τον Ιούνιο

Πληρωμές επιδομάτων

Με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία και στην αντιστροφή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της αγοράς λόγω της πανδημίας βρίσκεται η κυβέρνηση, πέρα από την υγειονομική μάχη που δίνει με τον κορωνοϊό.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία και επιδιώκουν να δημιουργήσουν από τώρα τις συνθήκες για να επιστρέψουν η οικονομία και η αγορά σε κανονικούς ρυθμούς. Κομβικός σταθμός σε αυτόν τον σχεδιασμό είναι το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα που θα εκταμιευθούν από εκεί.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα θα λάβει συνολικά 5,5 δισ. ευρώ, ακόμα και μέσα στον Ιούνιο, τα οποία θα διατεθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ήδη η επαναλειτουργία του εμπορίου, έστω και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η επανεκκίνηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον, είναι τέτοια τα δεδομένα που επιτρέπουν το σταδιακό άνοιγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην κυβέρνηση βλέπουν ότι μέχρι τον Μάρτιο - Απρίλιο θα απαιτηθεί να στηριχθεί η αγορά με συγκεκριμένα οικονομικά εργαλεία, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, πριν ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Εν ολίγοις, ο μεγάλος στόχος είναι να υπάρξει μια οικονομική γέφυρα από την αρχή της άνοιξης, όταν θα έχουν ήδη εμβολιαστεί οι ηλικιωμένοι αλλά και οι ευπαθείς ομάδες έως και τις αρχές του καλοκαιριού, που αναμένεται η πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σημειωθεί ότι ένας μήνας με lockdown στοιχίζει στην οικονομία 3 δισ. ευρώ.

Ταμείο Ανάκαμψης

Ήδη ο σχεδιασμός για το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι μεταξύ των 11 χωρών από τις 27 της Ευρώπης που έχουν στείλει προσχέδιο. Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, είναι ένα από τα σχέδια που αποτελούν υπόδειγμα και για άλλες χώρες, τόσο όσον αφορά την κεντρική δομή του όσο και τα χαρακτηριστικά του. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τις Βρυξέλλες, αλλά και με τους ομολόγους του. Τη Δευτέρα βρέθηκε μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη Λισσαβώνα και είχε επαφές με τον Πορτογάλο ομόλογό του για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: realnews

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τον βρήκε ο αδελφός του νεκρό μέσα μία λίμνη αίματος

Κρήτη: Η παρέα στο ελαιουργείο... τον έβαλε σε μπελάδες

Κρήτη: Σοκάρει το νέο έγκλημα - Ψάχνουν παντού τον σύντροφο της Βασιλικής