Οικονομία

Ποιοι "έριξαν" εκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς

τράπεζα πειραιώς

Πειραιώς: Πώς τοποθετήθηκαν στην ΑΜΚ βασικοί μέτοχοι και στελέχη -Η θέση Σάλλα
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι την 08.12.2015 απέκτησαν μετοχές εκδόσεώς της, λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, οι εξής:

- Ο κ. Μιχαήλ Σάλλας, Πρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας,18.245.282 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας συνολικής αξίας 5.473.584,60 ευρώ.

- Ο κ. Στυλιανός  Γκολέμης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας, 666.666 μετοχές  εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς  συνολικής αξίας 199.999,80 ευρώ.

- Ο κ. Γεώργιος Μάντακας, Chief Risk Officer της Τράπεζας, 66.827 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 20.048,10 ευρώ.

- Ο κ. Θεόδωρος Μυλωνάς, Πρόεδρος Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, 689.891  μετοχές  εκδόσεως  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας  206.967,30 ευρώ.

- Ο κ. Γεώργιος Πουλόπουλος, CFO/Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, 400.000 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 120.000,00 € ευρώ.

- Η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής  αξίας  999.999,90  ευρώ. Η  εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό  δεσμό με τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας.

- Η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE HERTZ», 11.666.667 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 3.500.000,10 ευρώ. Η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE HERTZ» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

- Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», 3.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 999.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005 και της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Μη  Εκτελεστικό  Μέλος  Δ.Σ.  της  Τράπεζας και Βασίλειο Φουρλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

- Η εταιρεία «MILEVA  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 689.891  μετοχές  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας  206.967,30  ευρώ.  Η εταιρεία «MILEVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι, νομικό  πρόσωπο  που  έχει  στενό  δεσμό  με  τον κ. Θεόδωρο Μυλωνά, Πρόεδρο Ανώτατης  Επιτροπής  Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας.

- Η εταιρεία «HOUSEMARKET  Α.Ε.», 13.333.333  μετοχές  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας 3.999.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «HOUSEMARKET Α.Ε.» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005  και  της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, Μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

- Η εταιρεία «OLYMPIC AIR Α.Ε.», 5.000.000 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 1.500.000,00  ευρώ.  Η  εταιρεία  «OLYMPIC AIR  Α.Ε.»  είναι,  κατά  την  έννοια  του  Ν.3340/2005  και  της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

- Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ‐ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 18.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 5.499.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ‐ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Παππά του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

Οικονομία

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινά σήμερα η καταβολή τους

Συντάξεις

Η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου στους συνταξιούχους, αναμένεται να ξεκινήσει από την Παρασκευή, 23 Απριλίου και να ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής:

Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις

- Στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

- Στις 26 Απριλίου 2021, την Μεγάλη Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

- Στις 27 Απριλίου 2021, την Μεγάλη Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

- Στις 28 Aπριλίου 2021, την Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΥΑ: Πότε θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα σε εργαζόμενους με αναστολή

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Αύριο οι πληρωμές για τον Μάρτιο

Επιταγές: Αναστολή 60 ημερών και για τις επιταγές Μαΐου