Οικονομία

Μειώθηκε λίγο το δημόσιο χρέος

k2_items_src_130aa35eefe252619c2cbfff214368c7-550x284.jpg

Μείωση κατέγραψε το συνολικό δημόσιο χρέος στο β' τρίμηνο του 2019 σε σχέση τόσο με το πρώτο τρίμηνο όσο και με τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τόσο ως ποσό όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ (κοντά στο 180%), ενώ η συντριπτική του πλειονότητα προέρχεται φυσικά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το ύψος του χρέους Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος του περασμένου Ιουνίου διαμορφώθηκε στο ποσό των 356,55 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,14 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ), καθώς το χρέος σε όρους γενικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει το ενδοκυβερνητικό χρέος και άλλα στοιχεία μικρότερης επίπτωσης.

Στο συνολικό ύψος του χρέους περιλαμβάνεται και το «μαξιλάρι» ασφαλείας που σχηματίστηκε από τα δάνεια του ESM προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια της χώρας για την έξοδο στις αγορές, μετά τη λήξη του μνημονίου. Αποτέλεσμα είναι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου στο τέλος του Ιουνίου να ανέρχονται σε 20,82 δισ. ευρώ, από 22,46 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου. Όσο η χώρα ανακτά την πρόσβασή της στις αγορές ιδιαίτερα μετά την πτώση των επιτοκίων, περιορίζεται και ο ρόλος του «μαξιλαριού ασφαλείας».

Πάντως, ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός αποθεματικού προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου με υπόλοιπο 15,7 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου. Μέχρι το 2070 Η διάρκεια του χρέους εκτείνεται πλέον μέχρι το 2070, μετά την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων του ΕΜΣ, με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τον περασμένο Απρίλιο.
Ειδικότερα, ο ΕΜΣ μετέθεσε χρονικά κατά 10 έτη τη λήξη των επιλέξιμων δανείων που έχει χορηγήσει ο EFSF, αυξάνοντας τη μεσοσταθμική διάρκεια του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης σε 21,08 έτη, από 18,06 έτη που ήταν προ της εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων.

Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Οδηγίες για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία

ξενοδοχείο

Νέες οδηγίες για τους εποχικά απασχολούμενους στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Οι εποχικοί εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη διαδικτυακή αίτησή τους για το επίδομα των 534 ευρώ από την Τρίτη 7 Ιουλίου έως και το τέλος του μήνα.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει τις πρώτες δέκα ημέρες του Αυγούστου.

Οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλουν και αίτηση με νέο έντυπο, μέσω της πλατφόρμας supportemployees.services.gov.gr, είτε έχουν επαναπροσληφθεί είτε όχι για να κριθούν δικαιούχοι του επιδόματος.

Οι δηλώσεις αφορούν εποχικά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, με υποχρέωση επαναπρόσληψης, και η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους εργαζόμενους σε εποχικά ξενοδοχεία και τουριστικά λεωφορεία για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους έως και 534 ευρώ που αφορά στον Ιούνιο.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους έως 534 ευρώ ορίζονται οι εποχικά εργαζόμενοι που:

Δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες από τον Σεπτέμβριο 2019 ως και τον Φεβρουάριο 2020.

Απολύθηκαν από επιχειρήσεις λόγω της πτώχευσης της Thomas Cook και έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμβριο 2019 ως και τον Φεβρουάριο 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνετε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από τον Ιούνιο ως και τον Αύγουστο 2020.