Οικονομία

Κερδίζει το στοίχημα των εσόδων ο ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ

Το κρίσιμο στοίχημα των εσόδων φαίνεται πως κερδίζει ο ΕΦΚΑ, καθώς το πρώτο πεντάμηνο της λειτουργίας του το νέο υπερταμείο παρουσιάζει πλεόνασμα 91,4 εκατ. ευρώ, αντί προϋπολογισμένου ελλείμματος 318 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του για το 2017. 

Συγκεκριμένα το σύνολο των εσόδων του ΕΦΚΑ το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 ανήλθε σε 15,6 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων του ανήλθε σε 14,9 δισ. ευρώ. 

Από τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Ναυτεμπορική», προκύπτει ότι το «ταμειακό πλεόνασμα» του πρώτου πενταμήνου ανέρχεται σε 698,9 εκατ. ευρώ, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 618,5 εκατ. ευρώ που είναι εισπράξεις οι οποίες έγιναν από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, του ΕΤΕΑΕΠ (επικούρηση - εφάπαξ) και του ΑΚΑΓΕ. 
 

έσοδα εφκα

έσοδα εφκα, by mpeka

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ αναθεωρήθηκε και έχει προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νέου ΜΠΔΣ 2018 - 2021 και το συνολικό ετήσιο προϋπολογισμένο έλλειμμά του για το τρέχον έτος είναι 765 εκατ. ευρώ (ν. 4472/17, άρθρο 163). Αυτό το έλλειμμα των 765 εκατ. ευρώ αναγόμενο σε μηνιαία βάση αντιστοιχεί περίπου σε 63,7 εκατ. ευρώ, άρα σε πεντάμηνη βάση ανέρχεται σε 318,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρχικό προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλεπόταν για το 2017 συνολικό έλλειμμα 1.124.373.630 ευρώ για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αποδόσεις και οφειλές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, μέχρι το τέλος του πρώτου πενταμήνου του 2017 έχουν αποδοθεί τα εξής ποσά στους υπόλοιπους οργανισμούς του Δημοσίου: στον ΕΟΠΥΥ αποδόθηκαν 1,7 δισ. ευρώ και απομένει η απόδοση άλλων 127 εκατ. ευρώ, στον ΟΑΕΔ αποδόθηκαν 594,9 εκατ. ευρώ και απομένουν άλλα 204 εκατ. ευρώ και στο υπερεπικουρικό ταμείο, το ΕΤΕΑΕΠ, αποδόθηκαν 717 εκατ. ευρώ, ενώ μένει να αποδοθούν άλλα 204,8 εκατ. ευρώ. Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) οι εισπράξεις ανήλθαν σε 265,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία αποδόθηκαν στον αντίστοιχο λογαριασμό τα 198,3 εκατ. ευρώ. 

Το πλεόνασμα των 91,4 εκατ. ευρώ για το 1ο πεντάμηνο του 2017 προκύπτει από την προσαρμογή των στοιχείων, καθώς από το «ταμειακό αποτέλεσμα» των 698,9 εκατ. ευρώ αφαιρείται το ποσό των 618,5 εκατ. ευρώ και απομένει ένα καθαρό πλεόνασμα 80,4 εκατ. ευρώ στο οποίο προστίθεται και το ποσό των 11,04 εκατ. ευρώ, που αναλογεί στην προμήθεια 2% επί του ποσού των 551,74 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά της μη απόδοσης σε ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ και ΕΤΕΑΕΠ. 
 

απόδοση εφκα

απόδοση εφκα, by mpeka

Στόχοι και αποτελέσματα 

1. Έσοδα μισθωτών: Αύξηση κατά 223 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, από τους οποίους εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανήλθαν σε 2.430.000.000 ευρώ. Ο αρχικός στόχος του αναθεωρημένου προϋπολογισμού προέβλεπε έσοδα ύψους 2.207.000.000 ευρώ. Συνεπώς, παρουσιάζεται αύξηση εσόδων κατά 223 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,4%).

2. Έσοδα μη μισθωτών - αυτοαπασχολουμένων: Αύξηση κατά 73 εκατ. ευρώ. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα για το πρώτο πεντάμηνο 708 εκατ. ευρώ από τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες - αγρότες - επιστήμονες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ανήλθαν στο πρώτο πεντάμηνο στα 781 εκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 73 εκατ. ευρώ ή περίπου κατά 10% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμένο στόχο.

3. Έσοδα από εισφορές Δημοσίου: Μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις από τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών δημοσίων υπαλλήλων ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν 405 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το Δημόσιο χρωστά στον ΕΦΚΑ εισφορές ύψους 72 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, το πρώτο πεντάμηνο του έτους ένα ποσό ύψους 42 εκατ. ευρώ «από παραδρομή των εκκαθαριστών του Δημοσίου» αντί για εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε ως έσοδο υπέρ του Δημοσίου και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ για τη μεταφορά αυτού του ποσού από το Δημόσιο στον ΕΦΚΑ. 

4. Έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών: Αύξηση κατά 37 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα τα έσοδα από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών ανήλθαν στα 350 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου που ήταν τα 312 εκατ. ευρώ.

5. Έξοδα. Η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις ανήλθε στα 10,6 δισ. ευρώ, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν 10,7 δισ. ευρώ.      

naftemporiki.gr 

Οικονομία

e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές από 27 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου

Πληρωμές επιδομάτων

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου, η προκαταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου, η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και η εμβόλιμη πληρωμή αναδρομικών σε συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης, υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά. περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ για την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου  Θα καταβληθούν συνολικά πάνω από 2 δις. ευρώ σε περίπου 4, 7 εκατ. δικαιούχοι

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 27 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 505 εκατ. ευρώ σε 1.076.430 συνταξιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 466,7 εκατ. ευρώ σε 849.683 για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 540 εκατ. ευρώ σε 911.468 συνταξιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου των συνταξιούχων του Δημοσίου και των τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

20,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους για παροχές του τ, ΤΑΥΤΕΚΩ

11.100 ευρώ θα καταβληθούν σε 28 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ:

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή των αναδρομικών από αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης του Ν. 4670/20 σε συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης, υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016 και δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά. Αύριο Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων, τα ποσά και τον τρόπο ενημέρωσης όσων δεν θα λάβουν αναδρομικά λόγω προσωπικής διαφοράς κλπ.  

Την ίδια μέρα (Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου) θα καταβληθούν 11 εκατ. ευρώ σε 28.400 δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ν. 4778/21.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

14 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

27 εκατ. ευρώ σε 7.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

6,5 εκατ. ευρώ σε 8.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

6,5 ευρώ σε 800 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)

3. Από τον ΟΠΕΚΑ θα γίνουν την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές:

200 εκατ. ευρώ σε 850.000 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα

72,4 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)

48 εκατ. ευρώ σε 216.608 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

31,5 εκατ. ευρώ σε 257.953 δικαιούχους για επίδομα στέγασης

12,5 εκατ. ευρώ σε 12.448 δικαιούχους για επίδομα γέννησης

11,2 εκατ. ευρώ σε 34.941 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων

20 εκατ. ευρώ σε 100.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19)

228.822 ευρώ σε 6.496 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων

302.947 ευρώ σε 874 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής

200.000 ευρώ σε 300 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής

60.107 ευρώ σε 76 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων

170.000 ευρώ σε 2800 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)

Για το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Ηράκλειο: "Συναγερμός" για τραυματισμένο κυνηγό - Επιχείρηση της Π.Υ.

Τέλος εποχής για την Άνγκελα Μέρκελ - Εκλογές σήμερα στη Γερμανία

Σαν Μαρίνο: Ιστορικό δημοψήφισμα για τη νομιμοποίηση της άμβλωσης

ESPA BANNER