Οικονομία

Επιχειρήσεις: Ένεση ρευστότητας ύψους 1,8 δισ. ευρώ

Υπουργείο Οικονομικών

Νέα ένεση ρευστότητας για χιλιάδες επιχειρήσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση μέσω της αποπληρωμής του μεγαλύτερου τμήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση σχεδιάζει να ρίξει στην αγορά περί τα 1,8 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη Μαΐου ποσό το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρήσεις μετά τις δυσκολίες που πέρασαν την περίοδο 2020-2021 με την πανδημική κρίση.

Ο σημαντικότερος όμως λόγος για την ενίσχυση αυτή έγκειται στη δέσμευση του κράτους προς τους θεσμούς να ελαχιστοποιήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους. Στην προσπάθεια, λοιπόν, εξόδου τον Ιούνιο από τη μεταμνημονιακή εποπτεία η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δώσει λύση σε ένα από τα αγκάθια που κουβαλάει από την αρχή των Μνημονίων.

Ο μοναδικός δρόμος, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, είναι να πληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να μείνει ένα μικρό ποσό της τάξης των 350 εκατ. ευρώ ή διαφορετικά 0,2% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανέρχονται στο ποσό 1,8 δισ. ευρώ, ενώ εάν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων το ποσό φθάνει τα 2,129 δισ. ευρώ.

Η αλήθεια είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε προσπάθειες να μηδενίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη με αποτέλεσμα στα τέλη Δεκεμβρίου να έχουν πέσει στα 1,228 δισ. ευρώ, ωστόσο, η πανδημική κρίση έστρεψε το ενδιαφέρον στην τόνωση των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να διογκωθεί το ποσό. Μάλιστα στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού αναφέρεται ότι "τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δημιούργησαν καθυστερήσεις στους φορείς στην προσπάθεια αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την περίοδο της πανδημίας".

Από την άλλη πλευρά όμως ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σε δηλώσεις του μετά το Eurogroup της περασμένης Δευτέρας, ζήτησε από την Αθήνα να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Όπως τονίζεται στο προσχέδιο, τον Απρίλιο του 2021 καταρτίστηκε νέο σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις που παρατηρούνται εντός του έτους σε συγκεκριμένους φορείς και προβλέφθηκε ένα ελάχιστο σταθερό ποσό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για κάθε υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, με απαρέγκλιτο στόχο την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων προς τρίτους, συστάθηκε ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση, επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημοσιονομική διαχείριση στην Κεντρική Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

Στο πεδίο των ΟΤΑ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο στο ποσό των 153 εκατ. ευρώ και αφαιρουμένων των προσαρμογών (net) σε 107 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Ιούλιο του 2020 ήταν 252 εκατ. ευρώ, παρουσίασε δηλαδή μείωση της τάξης του 40%.

Η εν λόγω μείωση απορρέει από την εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που για το τρέχον οικονομικό έτος ανήλθε στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ. Με βάση το ανωτέρω πρόγραμμα, τα ποσά που έχουν διατεθεί δύναται να μην επιστρέφονται από τους δήμους που θα εκκαθαρίσουν πλήρως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Επιπρόσθετα, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του ύψους των υποχρεώσεων και παράλληλα αποφυγή δημιουργίας νέων στο μέλλον, με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού ταμειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους, σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισαν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, λόγω μη είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων, ως συνέπεια της πανδημίας και ιδίως συγκοινωνιακοί φορείς, όπως οι εταιρείες "Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ" (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), "Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ" (ΟΣΥ ΑΕ), "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ" (ΟΑΣΑ ΑΕ) κ.λπ., οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους, κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος. Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκε επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 62 εκατ. ευρώ, η οποία χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια: Σε δόσεις η πληρωμή των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος

Τέλη κυκλοφορίας 2022: Πότε θα αναρτηθούν – Τι θα πληρώσουμε

Ελλάδα

Πώς οι «μπλε κάδοι» στηρίζουν την επιχείρησή σου

Πώς οι «μπλε κάδοι» στηρίζουν την επιχείρησή σου

Εδώ και περίπου 30 χρόνια, η χρήση του μπλε κάδου αποτελεί επιλογή για κάθε έναν από εμάς ώστε να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Στις μέρες μας, η επιλογή της ανακύκλωσης είναι αυτονόητη. Και είναι πλέον αυτονόητη όχι μόνο για εμάς τους πολίτες αλλά για κάθε μεγάλη, μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση. Τόσο γιατί η προστασία του περιβάλλοντος έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητά της όσο και για σημαντικούς επιχειρηματικούς λόγους. Η πρόσβαση π.χ. σε κονδύλια του ΕΣΠΑ ή η συμμετοχή σε απλούς διαγωνισμούς προϋποθέτει την ένταξή της σε οργανωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Κατά συνέπεια, οι “μπλε κάδοι” συνεχίζουν να δίνουν σύγχρονη, αποτελεσματική «πράσινη» λύση. Για την ακρίβεια, τη λύση τη δίνει ο φορέας που τους έφερε στην καθημερινότητα μας, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Και το κάνει τόσο με την εμπειρία όσο και με τη σημαντική τεχνογνωσία της. Η Εταιρεία συνεργάζεται σήμερα με περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και αποδεδειγμένα διαθέτει την γνώση και την εξειδίκευση να οδηγήσει κάθε μία από αυτές, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στην «επόμενη πράσινη ημέρα» τους.

«Πράσινη κάρτα» για χρηματοδοτικά προγράμματα

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης αποδεικνύεται σήμερα ένα από τα πλέον απαραίτητα οχήματα για τη συμμετοχή μιας μεγάλης ή και μικρής επιχείρησης σε διαγωνισμούς δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και για ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα. Πλέον οι περισσότεροι χρηματοδοτικοί οργανισμοί όχι μόνο θέτουν πράσινα κριτήρια στα χρηματοδοτικά τους εργαλεία, αλλά αναζητούν και οι ίδιοι συνεργάτες που λειτουργούν με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Αυτό άλλωστε εξασφαλίζει και τη δική τους «πράσινη πιστοποίηση».

Στην εποχή, λοιπόν, που η φιλική προς το περιβάλλον δραστηριοποίηση είναι και νομική και επιχειρηματική προτεραιότητα, το «green dot» πιστοποιητικό της ΕΕΑΑ αποτελεί ουσιαστική επιλογή.  Και σε κάθε περίπτωση, μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι εισφορές κάθε επιχείρησης πιάνουν τόπο στην πράξη. Κάθε συνεργάτης της ΕΕΑΑ  βελτιώνει μετρήσιμα το περιβαλλοντικό του προφίλ, στηρίζοντας το περιβάλλον σε μία περίοδο που η προστασία του αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλους.

Το παράδειγμα της Σαντορίνης

Είναι γεγονός ότι σε νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, οι οποίες υποδέχονται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, η ανακύκλωση είναι ακόμη περιορισμένη. Διαπιστώνοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ανακύκλωσης και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης φρόντισε να προσφέρει αντίστοιχες λύσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σαντορίνης. Το 2020 συνεργάστηκε με περισσότερες από 80 επιχειρήσεις σε πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών. Κάθε μία από αυτές όχι μόνο πληροί τα κριτήρια της τρέχουσας νομοθεσίας, αλλά πιστοποιεί τη μείωση εκπομπών CO2 που αντιστοιχούν στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει σημαντικά τον όγκο των ρύπων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυξήθηκαν οι νέες επιχειρήσεις το τρίτο τρίμηνο - Η "εικόνα" στην Κρήτη

Οι ωκεανοί εκπέμπουν SOS

Νέος φόρος πλαστικής συσκευασίας: 8 λεπτά ανά προϊόν σούπερ μάρκετ από PVC

ESPA BANNER