Οικονομία

Αναστολές συμβάσεων: Με ''ρήτρα'' ελάχιστου ωραρίου για τους εργαζόμενους

Εργαζόμενοι

Αλλαγές σε τρία πεδία στο ''καθεστώς'' για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις προβλέπουν ανακοινώσεις του Υπουργείο Εργασίας.

Η πρώτη αλλαγή αφορά στον χρόνο δήλωσης των αναστολών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο φάσεις δηλώσεων. Αρχικά, έως τις 12 Μαΐου μπορούν να γίνουν δηλώσεις είτε για όλο το Μάιο, είτε για μέρος αυτού. Έπειτα, από τις 13 Μαΐου μπορούν να γίνουν δηλώσεις, αλλά μόνο για διάστημα από την 13η Μαΐου και πέρα.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στις επιχειρήσεις (ανά κλάδο) οι οποίες μπορούν να βγάλουν σε αναστολή προσωπικό. Από το Μάιο, πιο συγκεκριμένα, οι κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή στους κλάδους του αθλητισμού και του πολιτισμού βγάζουν υποχρεωτικά σε αναστολή όλο το προσωπικό τους. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, μπορούν να βγάλουν σε αναστολή προσωπικό τους εφόσον δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click inside. Εκείνες οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν με click inside, μπορούν μεν να βγάλουν σε αναστολή προσωπικό, αλλά εφόσον είχαν μείωση τζίρου το 2020. ''Ρήτρα'' τζίρου ισχύει τον Μάιο και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις του τουρισμού και των μεταφορών. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης θα μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο.

Η τρίτη αλλαγή αφορά στον χρόνο εργασίας όσων εργαζομένων (βάσει των συμβάσεων τους) των πληττομένων επιχειρήσεων (σ.σ. εστίασης, τουρισμού, λιανεμπορίου, μεταφορών), οι οποίοι μπορούν να βγουν σε αναστολή. Από τον Μάιο, θα μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω μέτρο μόνο όσοι εργάζονται τουλάχιστον 16 ώρες/εβδομάδα (π.χ. δύο 8ωρα/εβδομάδα ή τέσσερα 4ωρα/εβδομάδα κ.λπ.).

Αναλυτικά, σε σχέση με τις αναστολές οι αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν τον Μάιο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το καθένα πεδίο στο οποίο καθορίζεται η δυνατότητα ή μη της αναστολής σύμβασης (χρόνος, κλάδος, ωράριο, συμβάσεις εργασίας):

1. Χρόνος δήλωσης: Σε δύο ''δόσεις''

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει πως την Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρα 12:00 ανοίγει το Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" για υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο.

Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα 6-12 Μαΐου 2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον Μάιο, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως 12 Μαΐου 2021.

Από 13 Μαΐου οι επιχειρήσεις-εργοδότες να μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για προγενέστερα χρονικά διαστήματα. Στις περιπτώσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν επείγουσες μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων, επιτρέπονται προαναγγελτικά οι ανακλήσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας με χρήση ορθής επανάληψης ή προσωρινής ανάκλησης δήλωσης αναστολής.

2. Κλάδος: Υποχρεωτικά στις κλειστές, αλλά με διαφορετικούς όρους για τις πληττόμενες ανάλογα τον κλάδο

Υποχρεωτικά σε αναστολή πρέπει να βγάλουν όλο το προσωπικό τους οι επιχειρήσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς αυτές μένουν, το Μάιο, κλειστές με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους. Όσον αφορά τις επαναλειτουργούσες -στην εστίαση – επιχειρήσεις αλλά και τις πληττόμενες επιχειρήσεις το λιανεμπόριο, τον τουρισμό και τις μεταφορές, διαφοροποιούνται πλέον οι όροι. Αναλυτικά:

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης του Υπ. Εργασίας:

*Επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και λοιπές επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια, θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε τυχόν επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

*Επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο του Λιανεμπορίου σε περιοχές πολύ αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους με ραντεβού (click inside), θεωρούνται κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής και θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

*Επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Λιανεμπορίου, που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

*Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού και των Μεταφορών θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

*Ειδικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Εστίασης, οι οποίες επιτρέπεται να λειτουργήσουν από 03-05-2021, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία, ισχύει το εξής: Οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3. Συμβάσεις εργασίας: Σε αναστολή μόνο όσοι δουλεύουν κατ' ελάχιστον 16 ώρες/εβδομάδα

Γενικά για τον μήνα Μάιο 2021 οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή/και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες (σ.σ. εστίαση, τουρισμός, μεταφορές, λιανεμπόριο) μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ''Εργάνη'' κατά την 29 Απριλίου 2021.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο για κροτίδες και βεγγαλικά

Τζανάκης-κορωνοϊός: Γιατί οι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ αντισωμάτων

Οικονομία

Γερμανία: Χωρίς πρώτες ύλες πολλές βιομηχανίες

βιομηχανία

Για ελλείψεις σε πρώτες ύλες κάνει λόγο το οικονομικό ινστιτούτο του Μονάχου Ifo, σύμφωνα με το οποίο σχεδόν το 50% των γερμανικών βιομηχανιών, με τις οποίες επικοινώνησε τον Απρίλιο, κάνουν λόγο για ελλείψεις σε πρώτες ύλες και προβλήματα ανεφοδιασμού.

«Είχα διαβάσει για διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Δεν μου ήταν ωστόσο σαφές το μέγεθος του προβλήματος», δηλώνει στη DW ο Κλάους Βόλραμπε από το οικονομικό ινστιτούτο Ifo: «Κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ανεφοδιασμό με μικροτσίπ». Σημαντικές ελλείψεις καταγράφουν ωστόσο και οι βιομηχανίες πλαστικών, καθώς και συσκευασιών. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές βιομηχανίες ζαχαρωδών δυσφορούν, διότι δεν έχουν πια συσκευασίες για τα προϊόντα τους.

«Οι Ευρωπαίοι  πρέπει να απογαλακτιστούν από κινεζικές εταιρίες»

Οι λόγοι για την αρνητική αυτή εξέλιξη ποικίλουν, σημειώνει η DW. Κατ΄ αρχήν είναι η πανδημία, η οποία έχει πλήξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Για παράδειγμα: Λόγω της παγκόσμιας κρίσης η παραγωγή ημιαγωγών περιορίστηκε σημαντικά, ενώ κανείς δεν περίμενε ότι η παγκόσμια οικονομία θα ανέκαμπτε τόσο γρήγορα. Παράλληλα η πανδημία επιτάχυνε τη διαδικασία ψηφιοποίησης και η αυξημένη τηλεργασία εκτόξευσε τη ζήτηση διεθνώς για κομπιούτερ και κινητά, δηλαδή και για μικροτσίπ. Ευθύνη για τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες αποδίδεται και στο ατύχημα του πλοίου κοντέινερ Ever Given, το οποίο έκλεισε το Μάρτιο για σχεδόν μια εβδομάδα τη διώρυγα του Σουέζ.

Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν πλήρως οι εφοδιαστικές αλυσίδες έτσι ώστε η βιομηχανική παραγωγή να επανέλθει σε επίπεδα προ πανδημίας. «Η διαδικασία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι», εκτιμά ο Κλάους Βόλραμπε: «Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να αναπτύξεις καινούργιες αλυσίδες εφοδιασμού. Υποθέτω ότι πολλές επιχειρήσεις αναζητούν τώρα εναλλακτικές λύσεις για την προμήθεια απαραίτητων πρώτων υλών. Όμως οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες χρειάζονται χρόνο, έτσι ώστε να απογαλακτιστούν, τουλάχιστον εν μέρει, από την παραγωγή στη Κίνα».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Δήμος Μαλεβιζίου: Ξεκινά το έργο του πολιτιστικού κέντρου στο Αμμούδι

Εμβόλια κορωνοϊού: Η γερμανική CureVac κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι μπλοκάρουν την παραγωγή της

Κορωνοϊός - Μοχός: Rapid test από τον ΕΟΔΥ