Κρητικά και άλλα

Σε ποιο νομό της Κρήτης ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος

κυνηγός

Ο Διευθυντής Δασών Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Συλλιγάρδος, δασολόγος, υπέγραψε τη δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας για το έτος 2019-2020.

Καθορίζεται για τον Νομό Λασιθίου, η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2020, πλην της περιοχής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αποδεχόμενοι το σχετικό αίτημα του Κ.Σ. Τζερμιάδων.

Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2020.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο «πίνακα θηρεύσιμων ειδών»που ακολουθεί: