Κρήτη

Λασίθι

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

ierapetra.jpg

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Ιεράπετρας για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Ανάκληση της με αρ. 191/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Απευθείας ανάθεση, μετά από διαπραγμάτευση της «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για πραγματοποίηση εκδρομής (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
Οριοθέτηση θέσεων Στάσιμου Εμπορίου Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχ.Σπυριδάκης)
Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντ.Πετράς)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού περιβάλλοντος στον οικισμό Καλαμαύκας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων Δ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Αποδοχή της με αριθμ. 21635/19-11-2015 Απόφασης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των ειδικών όρων έγκρισης υπογραφής σύμβασης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης τοπικών κοινοτήτων Μύθων, Μεταξοχωρίου και Χριστού Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (1) «Αποχέτευση Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Φάση Β΄) (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποχέτευση Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Β΄Φάση)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγ.Στεφάνου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Σχινοκαψάλων» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για την μετατροπή της υποχρέωσης της εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρίας Τζαράκης Α.Ε.
Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρ.199 παρ 6 Ν. 3463/2006)- Γραφείου Μηχανοργάνωσης (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Τροποποίηση της με αρ 256/2014 απόφασης Δ.Σ. (Συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού) (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα και σχετικών δαπανών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
Διαγραφή τελών ύδρευσης (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)

Σε σχετική ανακοίνωση απευθύνουν πρόσκληση στους:

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
2. Βλάσση Ελένη 15. Νταραρά Ηλία
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Πανταζή Αργύριο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής)12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών)13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων)14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού)16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού)20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)
 

Κρήτη

Ηράκλειο

Επιστολή Φραγκάκη σε Καραμανλή για την οδική σύνδεση του αεροδρομίου Καστελλίου

Φραγκάκης

Επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή απέστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης με την οποία ζητάει την αναθεώρηση της μελέτης κατασκευής του έργου που αφορά την οδό σύνδεσης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου με την οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος προτείνει ο συνδετήριος δρόμος αεροδρομίου με την οδό Αρκαλοχωρίου Γαζέπι Μύλος, μήκους 6 χλμ, να κατασκευαστεί στα πρότυπα κλειστού αυτοκινητόδρομου με δύο κλάδους και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με παράπλευρο οδικό δίκτυο και να κατασκευαστεί ένας σύγχρονος και ασφαλής κόμβος στο σημείο που τέμνεται με τον δρόμο Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών από και προς την ενδοχώρα του Δήμου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, το υπάρχον σχέδιο προβλέπει – στο ανωτέρω τμήμα - την κατασκευή ανοιχτού αυτοκινητόδρομου μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση, με συνέπεια να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος των διερχόμενων οδηγών, δεδομένης της σημαντικής αύξησης της κυκλοφορίας που θα σημειωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου.    

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με αφορμή την ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Λιμένα. Γράφει ο Μανόλης Ν. Σφακιανάκης

Ηράκλειο - Εστίαση: Επιπλέον μέτρα στήριξη ζήτησαν οι επαγγελματίες

Ηράκλειο: Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων