Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Εξηγήσεις για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου ζητά ο Λυγερός

ηλίας λυγερός

Την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων  που αποδεικνύουν πως έγινε με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες  η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες  και  τις απαντήσεις που έδωσε η  Ειδική Επιτροπή  του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 σε σχετική προσφυγή του Δήμου κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποια έκρινε πως η διαδικασία που τηρήθηκε, ως προς το ζήτημα αυτό, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, ζητά από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου ο επικεφαλής της Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες» Ηλίας Λυγερός.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος που υπέβαλε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
 
Αξιότιμε Κύριε Αντιδήμαρχε,

Σε ερώτηση της Δημοτικής μας παράταξης στις 22-03-2018 που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, σχετικά με την απόφαση 81/2018 της οικονομικής επιτροπής για τη μερική ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας του Δήμου στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον οριστικό ανάδοχο, (η οποία δεν είχε εγκριθεί σύμφωνα με την 1830/6-3-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) είχαμε ζητήσει να ενημερωθούμε με ποια απόφαση υπογράφηκε και από ποιόν η ασφάλιση αυτοκινήτων για το διάστημα από 2-2-2018 και μετά.
Η ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «…επειδή η εν λόγω ανάθεση δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου και επιπλέον δεν τεκμηριώνεται η εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, καθώς δεν αποδεικνύεται ότι συνέτρεχαν στην προκειμένη περίπτωση απρόβλεπτες περιστάσεις, µη αναγόμενες στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής, ικανές να θεμελιώσουν τον κατεπείγοντα λόγο και να δικαιολογήσουν την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης…»  κατά της οποίας άσκησε προσφυγή ο Δήμος ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 σύμφωνα με την 300/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Για τη συγκεκριμένη προσφυγή δεν έχουμε ενημέρωση ως προς την κατάληξη της.
Η απόφαση 85/2018 της οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί για την ασφάλιση των οχημάτων, οδήγησε σε υπογραφή σύμβασης τον 04/2018, όταν η προηγούμενη σύμβαση όπως προαναφέρθηκε έληξε στις 02-02-2018. Οπότε προέκυψε ένα χρονικό κενό στις εγκεκριμένες αποφάσεις από 02-02-2018 έως την ημερομηνία που υπογράφηκε η σύμβαση τον Απρίλιο του 2018.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 31-10-2018, αναφέρατε κύριε Αντιδήμαρχε ότι η σύμβαση που αφορούσε τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό υπογράφηκε στις 05-04-2018. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα από 02-02-2018 04-04-2018, ειπώθηκε ότι η δαπάνη θα πληρωθεί στον συμβαλλόμενο με δικαστική απόφαση, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση χωρίς εγκεκριμένη απόφαση – με τον ανάδοχο.
Παρακαλώ πολύ να μας κατατεθούν εγγράφως τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα:
Τη σύμβαση που υπογράφηκε για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου Ηρακλείου για το διάστημα από 02-02-2018 έως 04-04-2018.
Την απάντηση της Ειδικής Επιτροπής του του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 στην προσφυγή του Δήμου κατά της 1830/6-3-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Για την δημοτική ομάδα  των ενεργών πολιτών
ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ
 
 
 
 

Κρήτη

Ηράκλειο

Ερώτηση Βαρδάκη σχετικά με τις απλήρωτες εισφορές των μηχανικών του ΟΑΕΔ

Σωκράτης Βαρδάκης

Η άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του τέως ΟΕΚ, εξαιτίας των απλήρωτων εργοδοτικών εισφορών, αναδεικνύεται με τρίτη σε σειρά ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατέθεσαν 35 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Σωκράτη Βαρδάκη.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήδη από το έτος 2007, ο τ. Ο.Ε.Κ., βάσει μιας γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας, αρνήθηκε να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές προς το τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τους διπλωματούχους μηχανικούς παλαιούς ασφαλισμένους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, θεωρώντας τους, ελεύθερους επαγγελματίες-εργολάβους. Παρόλο που μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, ο Ο.Α.Ε.Δ. κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 4144/2013 κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τ. Ο.Ε.Κ. έναντι του προσωπικού του, ουδέποτε μέχρι και σήμερα εκκαθάρισε ή κατέβαλε, για μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων μηχανικών του τ. Ο.Ε.Κ.., το σκέλος της εργοδοτικής εισφοράς που αντιστοιχεί στο τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως όφειλε.

Η μη συμμόρφωση του Οργανισμού στην υποχρέωση ασφαλιστικής τακτοποίησης και συγκεκριμένα για το διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2013, δεν συνιστά μόνο παράνομη και άνιση μεταχείριση των μηχανικών του τέως Ο.Ε.Κ., αλλά συνεπάγεται και μια σειρά επαχθών συνεπειών, αφού δημιουργείται εις βάρος τους ο κίνδυνος να μην μπορεί το τμήμα των εργοδοτικών εισφορών που δεν έχει καταβάλει ο τ. Ο.Ε.Κ., νυν Ο.Α.Ε.Δ., να προσμετρήσει το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών τους, με συνέπεια οι συντάξιμες αποδοχές τους, να υπολογιστούν με βάση τις μειωμένες μηνιαίες αποδοχές.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι είναι αντιφατικό ο Ο.Α.Ε.Δ. να καταβάλλει κανονικά από 1.1.2014 τις ασφαλιστικές εισφορές ως οφείλει, αλλά για το χρονικό διάστημα από 01.01.2007 έως 31.12.2013 να αρνείται μέχρι σήμερα να τις πληρώσει. Μάλιστα οι Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. εγγράφως αναγνωρίζουν τη ρητή και νόμιμη υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην καταβολή των εισφορών αυτών, απορρίπτοντας σχετικά κάθε άλλη αιτίαση της Διοίκησής του ή των Νομικών Υπηρεσιών του.

Οι βουλευτές στηλιτεύουν την προ μηνών τοποθέτηση του απερχόμενου Υπουργού Εργασίας για το εν λόγω θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος φαίνεται ότι υιοθετούσε πλήρως τόσο την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του τέως Ο.Ε.Κ. το 2007 και 2009, για μη αναδρομική καταβολή των εισφορών, αλλά και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με την οποία, ο οργανισμός δεν υποχρεούται να καταβάλει στο τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αναδρομικά εισφορές.

Σε κάθε περίπτωση, ο απερχόμενος Υπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι μόνο εάν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφανθεί πως ο ΟΑΕΔ πρέπει να καταβάλει αναδρομικές εισφορές τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., θα το πράξει. Σε διαφορετική περίπτωση,, κατά τα λεγόμενά του κ. Βρούτση η ηγεσία του Υπουργείου ‘’θα ακολουθήσει τη νομιμότητα, θα περιφρουρήσει τα λεφτά του δημοσίου και δεν θα γίνει κουβαρντάς με λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού’’.

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές καλούν τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1. Έχουν συντάξει και αποστείλει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, σχετικό έγγραφο προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για το αν υποχρεούται τελικά να καταβάλει ο ΟΑΕΔ τις εν λόγω εισφορές;
2. Προτίθεται, αν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθυστερήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απαντήσει, να διευθετήσει το ζήτημα που έχει προκύψει σε βάρος του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος δεκάδων μηχανικών, λόγω της μη σύννομης και εμπρόθεσμης διευθέτησης των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το τ. ΤΣΜΕΔΕ;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα επίλυσης του ζητήματος ;

Ειδήσεις σήμερα 

Μόσιαλος για εμβόλιο Johnson & Johnson: 100% προστασία μετά από 28 μέρες

Ηράκλειο: Έκλεψε την εκκλησία - Συναγερμός στην Αστυνομία