Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ενημέρωσαν τους λογιστές για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

received_386475232263022.jpeg

Ενημερωτική συνάντηση για τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το εταιρικό δίκαιο, τις υποχρεώσεις λογιστών / εγγεγραμμένων μελών και τις διαδικασίες που απορρέουν από τη νομοθεσία, πραγματοποιήθηκε χθες (03/10) στις Μοίρες με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λογιστών Μεσσαράς.
Ο υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. κ. Κώστας Καδιανάκης, η Διευθύντρια κα Μαρία Πετράκη και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Συλλόγου,  ενημέρωσαν τα μέλη του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις απαντώντας στα ερωτήματα που προέκυψαν.
Η εκτενής συζήτηση επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων σε καίρια ζητήματα, όπως:
η υποχρεωτικότητα ή μη εγγραφής στο Επιμελητηριακό Μητρώο και στο Γ.Ε.ΜΗ. και η  καταβολή των αντίστοιχων τελών
το δίκαιο που διέπει τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές, κεφαλαιουχικές εταιρείες
η χρήση της πλατφόρμας Γ.Ε.ΜΗ.  και του e-chamber (Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο)
 η λήψη και αρχικοποίηση Κωδικών Αριθμών Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικών Αριθμών για το e-Chamber
η παρακολούθηση της μερίδας της επιχείρησης στο Επιμελητηριακό Μητρώο, μέσω του e- Chamber
η υποβολή αιτήματος πιστοποιητικού στην πλατφόρμα ΓΕΜΗ
η διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ΥΜΣ και e-YMS
οι καταληκτικές ημερομηνίες πράξεων και στοιχείων ΑΕ
τα σημεία των καταστατικών όλων των νομικών μορφών που πρέπει να προσεχτούν ιδιαιτέρως,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
τα στοιχεία και οι ημερομηνίες διαδικασιών που αφορούν στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, για τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Επιμελητηρίου.
 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε επίσης φάκελος με χρήσιμα έγγραφα για τις καθημερινές εργασίες τους και τη συναλλαγή τους με το Τμήμα Μητρώου/Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αλλά και άλλες παροχές του φορέα, όπως η έκδοση ψηφιακής υπογραφής και η προβολή των επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρμας CRETA COM. 
«Το Επιμελητήριο Ηρακλείου βρίσκεται σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της Μεσσαράς, πρόθυμο να παρέχει όποιες πληροφορίες και διευκρινίσεις απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων» τόνισε ο κ. Καδιανάκης και επισήμανε ότι «σε ένα οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς είναι σημαντικό οι επιχειρηματίες ν΄ αναζητούν επίσημη ενημέρωση, για όλα τα ζητήματα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου για ν΄ αποφεύγουν ενδεχόμενα προβλήματα».
 
 

Κρήτη

Κρήτη - Απόφαση βόμβα ΣτΕ: Άκυρη η μεταβίβαση ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

συμβουλιο της επικρατειας

απόφαση «βόμβα» εξέδωσε το Δ´ Τμήμα του ΣτΕ, το οποίο έκρινε μη νόμιμη τη μεταβίβαση 10.119 ακινήτων του Δημοσίου από τους Δήμους στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), καθώς εντόπισε νομικές πλημμέλειες.

Οι σύμβουλοι Επικράτειας έκριναν μη νόμιμη τόσο τη σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών, όσο και άλλες σχετικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οι δήμοι Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Χαλανδρίου, Καλαμαριάς, Χανίων και Ωραιοκάστρου, ενώ η απόφαση ακυρώνεται στο σύνολό της, ανεξάρτητα από το εάν προσέφυγε κάποιος Δήμος ή όχι.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με μια σειρά αποφάσεων του (929-934/2020) ακύρωσε τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ 10.119 ακινήτων που είχαν συνολικό εμβαδόν 511.357.451 τ.μ. και συνολική δομημένη επιφάνεια 22.601 τ.μ., τα οποία είναι κατοχυρωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο, απορρίπτοντας και την παρέμβαση υπέρ του κύρους της υπουργικής απόφασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ, μειώθηκε, σύμφωνα με έγγραφο (7 Ιουνίυ 2019) του τμήματος μητρώου, προς το ΣτΕ. Αρχικά μειώθηκε κατά 2.330 ακίνητα και στη συνεχεία κατά 603 (σύνολο μειώσεων 2.933). Τα 2.933 αυτά ακίνητα εξαιρέθηκαν από την μεταβίβαση, καθώς δεν είχαν εκδοθεί οι αναγκαίες αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του ΚΥΣΙΟΠ, ενώ σε 14 εξ αυτών των ακινήτων δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη υπουργική πρέπει να ακυρωθεί «καθώς εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα εάν υφίσταται η συνδρομή των αναγκαίων εκείνων προϋποθέσεων που προβλέπουν στη νομιμοποίηση της μη υπαγωγής τους στην κατηγορία των εξαιρουμένων από την μεταβίβαση, ενώ δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου των μεταβιβαζομένων ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι από την μεταβίβαση, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας». Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας «η διαδικασία ελέγχου  ξεκίνησε 26.6.2018, δηλαδή μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης», και κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση όσο και οι υπόλοιπες συμπροσβαλλόμενες, εκδόθηκαν χωρίς προηγουμένως να εξεταστεί, όπως απαιτεί ο νόμος 4389/2016, η νόμιμη προϋπόθεση της μη υπαγωγής των μεταβιβαζομένων ακινήτων στις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 19 του εν λόγω νόμου 4389/2016.