Κρήτη

Χανιά

ΑΝΕΚ LINES: Ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021 παρά τις δυσκολίες

Το ΕΓ/ΟΓ "ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" της ΑΝΕΚ

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Στο α’ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκε η εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημιούργησε προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη. Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις των επιβατών συνεχίστηκαν  κατά τους πρώτους μήνες του 2021 και καταργήθηκαν σταδιακά μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα μειωμένα πρωτόκολλα πληρότητας των πλοίων. 

Στο α’ εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, η οποία, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, είχε ως  αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου που θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη εάν δεν σημειωνόταν αύξηση του κόστους των καυσίμων λόγω της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2021 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 159 χιλ. επιβάτες έναντι 172 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (μείωση 8%), 47 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 31 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2020 (αύξηση 51%) και 66 χιλ. φορτηγά έναντι 61 χιλ. (αύξηση 8%).

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών 

Αύξηση κατά 5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 58,2 εκατ. έναντι € 55,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 51,4 εκατ. έναντι € 50,2 εκατ.

Μικτά Κέρδη

Αύξηση σημείωσαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 55,6 εκατ. έναντι € 53,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους των καυσίμων. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 0,4 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 51,0 εκατ. έναντι € 50,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020. 

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,7 εκατ. έναντι ζημιών € 2,3 εκατ., ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική σε ζημιές € 1,6 εκατ. έναντι ζημιών € 2,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020. 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 5,4 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

Καθαρά αποτελέσματα 

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 12,1 εκατ. έναντι ζημιών € 13,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 11,8 εκατ. έναντι ζημιών € 12,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής η οποία, μεταξύ άλλων, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η ανάκαμψη των εξαγωγών και η καλή πορεία του τουρισμού τη θερινή περίοδο έχουν ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη και υψηλή ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2021. Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας παρουσίασε αύξηση του μεταφορικού έργου, θετικές προσδοκίες για τη μεταφορική κίνηση κατά το β΄ εξάμηνο του έτους και σημάδια ανάκαμψης έπειτα από την πρωτοφανή απώλεια μεταφορικού έργου και εσόδων κατά το προηγούμενο έτος. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του τουρισμού για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιβατική κίνηση του Ομίλου. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου σε σχέση με το 2020 απειλεί να απορροφήσει την ωφέλεια από την αύξηση της κίνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ANEK LINES: Προσφέρει 50% στις πρώτες μετακινήσεις των νεοεισακτέων φοιτητών

Κρήτη

Λασίθι

Σεισμός - Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: Επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές

Επιστροφή στις τάξεις για τους μαθητές Γυμνασίου και Α' και Β' Λυκείου

Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και επισκέψεις αλλά και λεπτομερή εξέταση του ζητήματος με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, απόψε, αργά το απόγευμα, οριστικοποιήθηκε η - προσωρινή - μετεγκατάσταση των εκπαιδευτικών μονάδων (Γυμνάσιο και Λύκειο) Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που επλήγησαν από τον σεισμό, σε άλλα κτήρια, έως ότου αποκατασταθεί το υπάρχον. 

Αύριο, Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, οι μαθητές επιστρέφουν στη δια ζώσης εκπαίδευση και στην ομαλότητα, σε κτήρια απολύτως ασφαλή κι ελεγμένα ώστε να συνεχιστεί το εκπαιδευτικο έργο, όπως ομόφωνα απεφάνθη η επιτροπή Παιδείας, και οι Δ/ντες κ.κ.Κρασανάκης Γεώργιος,Βογιάκη Ελένη,η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου,κα. Σπανάκη Μαρία .

Η απόφαση Δημάρχου, στην οποία και θα βρείτε αναλυτικά τους χώρους μεταστέγασης:

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την από 27-9-2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με άμεση εφαρμογή του γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  3. Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας λόγω του μεγάλου σεισμού με επίκεντρο τον όμορο και γειτονικό Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
  4. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω σεισμού.
  5. Τις από 29-9-2021 αυτοψίες ελέγχου στα σχολικά κτίρια του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, από το αρμόδιο Κλιμάκιο Πολιτικής Προστασίας της Κτ.Υπ. Α.Ε. (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων).
  6. Τις άμεσες εργασίες προετοιμασίας που εκτέλεσε ο Δήμος στις σχολικές υποδομές των σχολικών κτιρίων.
  7. Την ανάγκη δια ζώσης λειτουργίας του Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Τζερμιάδων καθώς αποτελεί αποκλειστική προτεραιότητα η στέγαση και η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών.
  8. Το ΦΕΚ Β 4187 από 10/10/2021 που αφορά «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/κατά την έναρξη του σχολικού τους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.»< >Την ομόφωνη εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία ελήφθη με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Ενιαίου Λυκείου Τζερμιάδων κυρίου Γιώργου Κρασανάκη, της Διευθύντριας Γυμνασίου Τζερμιάδων κυρίας Ελένης Βογιάκη και της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου κυρίας Μαρίας Σπανάκη, σχετικά με την στέγαση των σχολικών μονάδων Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.Την διάθεση χώρων για την προσωρινή στέγαση των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω του κατεπείγοντος και σύμφωνα με την από 25-10-2021 ομόφωνη εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ως εξής:

< >Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ενιαίου Λυκείου Τζερμιάδων διατίθενται όλες οι αίθουσες του Γυμνασίου Τζερμιάδων (παλαιό κτίριο) πλην της δυτικής πτέρυγας η οποία έχει κριθεί ακατάλληλη.

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Γυμνασίου Τζερμιάδων διατίθενται όλες οι αίθουσες του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τζερμιάδων (παλαιό κτίριο) ΚΑΙ μία (1) αίθουσα (δυτική αίθουσα) από το νεότερο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τζερμιάδων όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου.

Επιπλέον ανάγκες σε αίθουσες όπου απαιτούνται (στέγαση γραφείου καθηγητών Γυμνασίου Τζερμιάδων κλπ) πρόκειται να καλυφθούν με προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων.Η παρούσα ισχύει από έκδοσή της και έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη και αποκατάσταση του πληγέντος από τον σεισμό της 27ης-9-2021 κτιρίου του Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Τζερμιάδων και η αποκατάσταση του κτιρίου πρώην ΤΕΕ Αγίου Γεωργίου (όπως έχουν υποβληθεί στα αρμόδια Εθνικά προγράμματα και Υπουργεία για χρηματοδότηση) και ανακαλείται με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - Σεισμός: Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σκαλανίου - Κατάληψη από τους γονείς

Σεισμός - Αρκαλοχώρι: Στην τελική ευθεία η στέγαση των μαθητών σε λυόμενα

Ηράκλειο - σεισμός: Το 7ο Δημοτικό της ...διασποράς - Σε άλλα σχολεία τα παιδιά

ESPA BANNER