Κοινοβουλευτικά

Χανιά

Επιστολή Βαγιωνάκη προς Βαρουφακη για το Χημείο Χανίων

βαγιωνακη

Η ομαλή λειτουργία του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) μπαίνει στο στόχαστρο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με ερώτηση που κατέθεσαν την Τρίτη 16 Ιουνίου προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζητούν τη διαμόρφωση των αναγκαίων λειτουργικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Οι βουλευτές (την ερώτηση συνυπογράφει και η βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κα Βαγιωνάκη) επισημαίνουν τον εξαιρετικά κρίσιμο κοινωνικό και δημόσιο ρόλο του Γ.Χ.Κ., ενώ υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει στον αγώνα κατά της λαθρεμπορίας καυσίμων και της πάταξης της διαφθοράς σε αυτόν τον τομέα.

Επιστολή Βαγιωνάκη στον Βαρουφάκη για το Χημείο Χανίων

Εντωμεταξύ το θέμα της λειτουργίας της τοπικής Υπηρεσίας Χανίων επιχειρεί να αναδείξει με επιστολή της η κα Βαγιωνάκη, προς τον Υπουργό Οικονομίας κ. Βαρουφάκη.

Η επιστολή φέρεται να συμπυκνώνει τα συμπεράσματα από πρόσφατη επίσκεψη της στη Χημική Υπηρεσία Χανίων (11/5), ενώ αφού επισημαίνει την ιστορική και λειτουργική σημασία της Υπηρεσίας, επιχειρεί να φωτίσει το εξαιρετικά κρίσιμο πρόβλημα υποστελέχωσης.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών:

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) αποτελεί μια απολύτως σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί εναρμονισμένο με τα πιο σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Διαθέτει, επίσης, διαπιστευμένη εργαστηριακή υποδομή. Με βάση τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει και τις έντονα αναβαθμισμένες αρμοδιότητές του καθώς και το υψηλής ποιότητας προσωπικό του, αποτελεί μια πρότυπη δημόσια υπηρεσία και χρειάζεται την σημαντική συνδρομή της Πολιτείας, ώστε να παραμείνει στο ύψος των απαιτήσεων, το οποίο του ζητείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 393 εργαζόμενους σε αυτό, οι 325 είναι τεχνικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 60 % διαθέτει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Ο κοινωνικός και δημόσιος ρόλος του Γ.Χ.Κ. είναι εξαιρετικά κρίσιμος, εν όψει μάλιστα και της κεντρικής θέσης του ως κόμβου κατά της λαθρεμπορίας καυσίμων και της πάταξης της διαφθοράς στον τομέα των καυσίμων, κεντρικών στόχων της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Όμως, το Γ.Χ.Κ. παρουσιάζει ήδη σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν από την νέα κυβέρνηση άμεσα και αποφασιστικά. Όπως προκύπτει από σχετικές επιστολές του Συλλόγου Υπαλλήλων στο ΓΧΚ, προς την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Βαλαβάνη από 27-3-2015 και 7-5-2015, ανακύπτουν τα ακόλουθα επείγοντα προβλήματα:

Λειτουργικά προβλήματα. Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των προμηθειών του Δημοσίου του 2013, τα βασικά εργαστήρια και υποδομές του Γ.Χ.Κ. δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε πλήρη δυναμικότητα, καθώς στερούνται των αναγκαίων προμηθειών. Δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες για ανταλλακτικά και επισκευές του υπάρχοντος εξοπλισμού, με συνέπεια να μην πραγματοποιείται συστηματική συντήρηση και επισκευή των βλαβών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και απαξιώνεται εξοπλισμός αξίας εκατομμυρίων ευρώ και το ΓΧΚ οδηγείται σε αδυναμία εκτέλεσης μέρους του εργαστηριακού έργου. Επιπρόσθετα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους δεν έχει λάβει χώρα η αναγκαία προγραμματισμένη ανανέωση της ηλεκτρονικής (Η/Υ) και εργαστηριακής υποδομής του Γ.Χ.Κ., με αποτέλεσμα τον κίνδυνο αδυναμίας παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, που είναι απαραίτητες για να μην απαξιωθεί το ΓΧΚ. Συνεπώς, πρέπει στα πλαίσια του νόμου, να επανεξετασθούν άμεσα οι διαδικασίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των προμηθειών του Γ.Χ.Κ.

Κτιριακή υποδομή. Το κεντρικό κτίριο, όπου στεγάζεται το Γ.Χ.Κ., επί της οδού Τσόχα αρ. 16 έχει πωληθεί μέσω του διαβόητου ΤΑΙΠΕΔ κατά τρόπο που έχει υπάρξει απολύτως αδιαφανής ως προς τους όρους και το τίμημα. Έτσι, το Δημόσιο καλείται να πληρώνει σε ιδιώτες χρήματα (ύψος ετήσιου ενοικίου άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για την στέγαση μιας πολύ βασικής υπηρεσίας του με μεγάλη ζημία του, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης. Επιπλέον, και άλλα κτίρια υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. (Πειραιάς, Καλαμάτα) βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, δεν συντηρούνται συστηματικά και αδυνατούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους.

Υπηρεσιακά και υπαλληλικά προβλήματα, θέματα προσωπικού. Με την υλοποίηση του π.δ. 111/2014 , για την αναδιοργάνωση του Γ.Χ.Κ., μειώθηκαν οι οργανικές μονάδες κατά 64 %. Μετά από έξι μήνες εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι η νέα αυτή οργανωτική δομή χαρακτηρίζεται από γιγαντισμό των διευθύνσεων στο κέντρο και αυξημένη γραφειοκρατία τόσο μέσω της δημιουργίας ενδιάμεσων θέσεων ευθύνης (υποδιευθύνσεων), όσο και διευθύνσεων με εκ των πραγμάτων αδύνατη να ασκηθεί, διοικητική εποπτεία σε εκτός έδρας τμήματα. Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη μείωση προσωπικού κατά την τελευταία μνημονιακή πενταετία 2010-2015, από 544 άτομα σε 393. Δηλαδή το Γ.Χ.Κ. λειτουργεί με το 72% του προσωπικού, το οποίο διέθετε το 2010, ενώ μόλις 12 από τους 393 υπαλλήλους είναι κάτω των σαράντα ετών. Ήδη, ο Σύλλογος ζητά να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση πρόσληψης των 25 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Χημικών. Επίσης, να στελεχωθεί το ΓΧΚ με επιπλέον Χημικούς και Διοικητικούς υπαλλήλους, ώστε να στελεχωθούν οι χημικές υπηρεσίες επαρκώς και να μπορούν να λειτουργήσουν με αποτελεσματικότητα, καθώς αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Μισθολογικά ζητήματα. Βάσει του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011 και των εφαρμογών του έχουν μειωθεί οι καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων του ΓΧΚ, από το 2009 μέχρι σήμερα περίπου κατά 50 %. Αντίθετα, δεν έχουν εφαρμοσθεί οι πρόνοιες του νόμου για τις βαθμολογικές/μισθολογικές προαγωγές και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Οι υπάλληλοι ζητούν να μην υπάρξουν άλλες περικοπές και να εκδοθεί το π.δ. για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ζητούν να επεκταθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας πέραν των χημικών και σε άλλους εργαζόμενους που εκτίθενται στην διαδικασία εργαστηριακών και πειραματικών εργασιών και στις συνέπειές τους για την υγεία. Τέλος, ζητούν να επανεξετασθεί το ύψος της αμοιβής των νόμιμων υπερωριών, καθώς τώρα εκτιμάται στο υποτιμητικό ποσόν των 3,5 ευρώ ανά ώρα, όπως αυτό καθορίσθηκε βάσει και πάλι του ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου. Τέλος, και όσον αφορά τον έλεγχο των καυσίμων υπάρχουν σοβαρές ατέλειες όπως η ύπαρξη αλλά η μη λειτουργία κινητών μονάδων ελέγχου για την ξηρά, καθώς και η ανάγκη παροχής πλωτών μέσων από το Λιμενικό για τους θαλάσσιους ελέγχους. Επίσης η ανάγκη υποχρέωσης των εταιρειών που πραγματοποιούν ελέγχους όπως και των εταιρειών που εγκαθιστούν αποθήκες κι εξοπλισμό μέτρησης σε εγκαταστάσεις και πρατήρια για εκπαίδευση των δημοσίων ελεγκτών έτσι ώστε να αποφεύγονται οι γνωστές πρακτικές υποκλοπών.

Επειδή τα παραπάνω προβλήματα είναι πολύ σοβαρά και επείγοντα και οι αρμόδιοι Υπουργοί πρέπει να επιληφθούν αυτών άμεσα τόσο με διοικητικά μέτρα και με υλικές πράξεις της διοικήσεως όσο και με νομοθετικές πρωτοβουλίες .

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

Τι προτίθεται να πράξει έκαστος από αυτούς, ώστε να επιλυθούν άμεσα το καθεστώς προμηθειών του Γ.Χ.Κ., οι ελλείψεις του σε κτιριακή υποδομή και οι ανάγκες του σε ενεργό υπαλληλικό προσωπικό καθώς και να βρεθούν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις για τις προαναφερόμενες ελάχιστες ανάγκες σε προσλήψεις;

Τι προτίθεται να πράξει έκαστος από αυτούς, για τα φλέγοντα ζητήματα των ανεπαρκών αποδοχών και επιδομάτων υπερωριών και ανθυγιεινής εργασίας όσων εργάζονται στο Γ.Χ.Κ.;

Τι προτίθεται να πράξει έκαστος από αυτούς, ώστε να διασφαλισθεί η κρίσιμη για την εθνική οικονομία αποτελεσματική λειτουργία του Γ.Χ.Κ. γενικά αλλά και ειδικότερα στον έλεγχο των καυσίμων;

 

Κρήτη

Χανιά

Κρήτη: Ο αγώνας δρόμου φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγώνας Δρόμου

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η έναρξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στα πλαίσια διεξαγωγής του 5ου Μαραθώνιου αγώνα Κρήτης καθώς και των παράλληλων αγώνων δρόμου ένεκα αυτού (10, 5 και 2,5 χλμ) την Κυριακή 13/06/2021 στις Περιφέρειες των Δήμων Πλατανιά και Χανίων.
Για την εφαρμογή των ληπτέων μέτρων τροχαίας, που ως σκοπό έχουν την απρόσκοπτη και ασφαλή τέλεση των αγώνων, αλλά και την διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών θα ισχύσουν τα κάτωθι:
Διακοπή της κυκλοφορίας από την 06:30 ώρα της Κυριακής 13/06/2021 έως και την 15:00 ώρα της ιδίας ημέρας στο οδικό δίκτυο κατά μήκος της διαδρομής του Μαραθωνίου, ήτοι: Από την Αφετηρία (Ορθόδοξη Ακαδημίας Κρήτης) – Κολυμβάρι – Π.Ε.Ο. Χανίων Κισσάμου – Επαρχιακή οδό Ταυρωνίτη/Παλαιόχωρας – Συρίλι – Παλαιά επαρχιακή οδός Ταυρωνίτη/Πλαιόχωρας – Π.Ε.Ο. Χανίων Κισσάμου – οδός Νεάρχου (Άγιοι Απόστολοι) – Δρακονιανού – Αγίων Αποστόλων – Δασκαλογιάννη  - Π.Ε.Ο. Χανίων Κισσάμου – Κόμβος Κλαδισσού – Γεωργιακάκηδων – Σελίνου – Κων/νου Παλαιολόγου – Μονής Γωνιάς – Ακτή Παπανικολή – Ακτή Κανάρη - Ακτή Κουντουριώτη – Χάληδων – Σκαλίδη – Σελίνου – Μονής Γωνιάς – Κισάμου – Κυδωνίας – Αποκορώνου – Γεωργηλάδων – Δικτύνης – Φαλασάρνης – Αναγνώστου Γογονή – Λ.Ηρακλείου – Νεάρχου – Ι.Σφακιανάκη – Πλατεία Ελευθερίας (δικαστήρια) – Ηρώων Πολυτενείου (αναστροφή Βίλα Κούνδουρου) – Πλατεία Ελευθερίας (δικαστήρια), Ανδρέα Παπανδρέου – Πλατεία Σοφ. Βενιζέλου (Δημοτική Αγορά) – Ελευθερίου Βενιζέλου – Τερματισμός (βόρεια πλευρά Εθνικού σταδίου Χανίων), καθώς και εκ περιτροπής σε κάθετες οδούς που οδηγούν σε αυτές.
Τονίζεται ότι μόνο το τμήμα του οδικού δικτύου από την περιοχή του Κολυμβαρίου, κατά μήκος της Παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων – Κισσάμου, έως και το Κόμβο Κλαδισσού θα δίδεται σταδιακά στη κυκλοφορία ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα διέλευσης των δρομέων του Μαραθωνίου, ενώ στην πόλη των Χανίων θα ισχύσουν κανονικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την 06:30 έως και την 15:00 ως ορίστηκε ανωτέρω.  
Ένεκα προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κίνηση των οχημάτων προς τη περιοχή της Κισσάμου και αντιστρόφως θα εκτρέπεται μέσω του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ειδικότερα: 
 • Όσοι οδηγοί κατευθύνονται από την περιοχή του Ακρωτηρίου προς τις περιοχές Κισσάμου, Πλατανιά κ.λπ. η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από το κόμβο στο ύψος του κοσμικού κέντρου «Νυχτερίδα» στο Βλητέ Σούδας προς το κόμβο ΒΙΟΠΑ και ακολούθως στο Β.Ο.Α.Κ.
 • Η κυκλοφορία των οχημάτων από Ρέθυμνο καθώς και περιοχές του Δήμου Αποκορώνου, προς τους Δήμους Πλατανιά, Κισσάμου και Καντάνου – Σελίνου, θα πραγματοποιείται μέσω του Β.Ο.Α.Κ.,
Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ώρες αγωνίας για τον επιχειρηματία

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε 21χρονη!

Ηράκλειο: Πρόστιμο σε beach bar και καφενείο