Κοινωνία

Μειώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ - Ποιους αφορά

λογαριασμοι

Μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για πολλές κατηγορίες καταναλωτών φέρνουν από το 2016 οι νέες χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) και Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις νέες χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Οι αποφάσεις αυτές, που ελήφθησαν από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ανωτέρω ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή κατ’ ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων μεταβολών) για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 13 GWh, σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου.
Ειδικότερα οι μεταβολές στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως ανακοινώθηκε από τη ΡΑΕ, έχουν ως εξής:

Η μείωση του απαιτούμενου εσόδου του ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 ανέρχεται στα 130 εκ. € (από ~1067 εκ. € εκτιμώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από ΕΤΜΕΑΡ κατά το 2015, σε ~937 εκ. € το 2016). Το γεγονός αυτό οδηγεί  σε μεσοσταθμική μείωση των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2016 κατά 8.1%, σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις των ετών 2014-2015.
Αναφορικά με τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) για το έτος 2016  παρατηρείται, σε όλες τις κατηγορίες πελατών, είτε μείωση (στους πελάτες Μέσης Τάσης) είτε σταθεροποίηση των χρεώσεων, τόσο της ισχύος όσο και της ενέργειας, σε σχέση με το 2015.
Για το έτος 2016, σε όλες τις κατηγορίες πελατών παρατηρείται μείωση τόσο της χρέωσης ισχύος όσο και της χρέωσης ενέργειας, σε σχέση με τις αντίστοιχες που ίσχυσαν για το 2015, πλην μίας κατηγορίας πελατών, στην οποία παρατηρείται μικρή αύξηση (Λοιποί πελάτες ΧΤ), η οποία αντισταθμίζει μερικώς την αντίστοιχη σημαντική μείωση που είχε επέλθει στην κατηγορία αυτή κατά την προηγούμενη αναπροσαρμογή των τιμολογίων.
iefimerida.gr

 

Κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Οκτωβρίου

ημερολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου είναι των: Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίνου του γέροντος. Δηλαδή γιορτάζουν οι: 

  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα
  • Μαρίνος
ESPA BANNER