Επιστήμη

Πατέντα από Έλληνες ερευνητές του ΙΤΕ για καλύτερες ξυριστικές λεπίδες

Ξύρισμα

Ερευνητές του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Πάτρα, σε συνεργασία με την εταιρία BIC Violex A.E., θυγατρική της BIC, ανέπτυξαν μια νέα λειτουργική επίστρωση που αποτελείται από πολυτετραφλουοραιθυλένιο (PTFE) με εγκλείσματα γραφένιου.

Η επίστρωση αυτή χαρακτηρίζεται από δραστικά βελτιωμένη λιπαντική ικανότητα. Η νέα λειτουργική επίστρωση, εφαρμοζόμενη στις ξυριστικές λεπίδες της BIC, θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή ενός σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος.

Η σχετική αίτηση ευρεσιτεχνίας για την εφεύρεση κατατέθηκε στο γραφείο ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και αποτελεί τον καρπό μιας επιτυχημένης συνεργασίας έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικού φορέα της χώρας μας. Από πλευράς του ΙΤΕ συμμετείχε ο δρ Ι. Παρθένιος, ειδικός λειτουργικός επιστήμονας και ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Κ. Παπαγγελής, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ.