Τεχνολογία

Ρομπότ βοηθούν παιδιά με αυτισμό σε ελληνικό νοσοκομείο

ρομπότ

Δύο ρομπότ, ο Νάο και η Πέπερ, βοηθούν, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, παιδιά με αυτισμό μα κοινωνικοποιηθούν ευκολότερα. Συγκεκριμένα μπορούν να τους διδάξουν τις χρηματικές συναλλαγές, να αναγνωρίζουν τα χρήματα και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους.