υπηρεσίες ασφαλείας

Παραβάσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παραβάσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στις 24 Σεπτεμβρίου2020 θα συνεδριάσει η
ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για
να εξετάσει, αυτεπάγγελτη...