υγειονομικές δομές στα νησιά

Ανακοινώνεται το σχέδιο για τις υγειονομικές δομές στα νησιά (Live)

Ανακοινώνεται το σχέδιο για τις υγειονομικές δομές στα νησιά (Live)

Το σχέδιο για τις υγειονομικές δομές στα
νησιά ανακοινώνουν τρεις υπουργοί της
Κυβέρνησης.

Πρόκειται για την...