βελάσκεθ

Στο σφυρί αγνοούμενος επί 300 χρόνια πίνακας του Βελάσκεθ

Στο σφυρί αγνοούμενος επί 300 χρόνια πίνακας του Βελάσκεθ

Για περίπου 300 χρόνια, ο πίνακας αυτός θεωρείτο ότι ήταν χαμένος...