συνήγορος Καταναλωτή

Συνήγορος Καταναλωτή σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών: Μη χρεώνετε τα SMS στο 10306

Συνήγορος Καταναλωτή σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών: Μη χρεώνετε τα SMS στο 10306

Παρέμβαση προς τις εταιρείες
τηλεπικοινωνιών προκειμένου να
σταματήσουν οι χρεώσεις των SMS στο 10306
και να ανοίξουν...