συνακπαίδευση

Συνεκπαίδευση μονάδων ειδικών επιχειρήσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας

Συνεκπαίδευση μονάδων ειδικών επιχειρήσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας

Μονάδες ειδικών επιχειρήσεων της Ελλάδας
και της Βόρειας Μακεδονίας
πραγματοποίησαν συνεκπαίδευση, από τη
Δευτέρα 19...