σχολές οδήγησης

Σχολές Οδήγησης: Σύσκεψη για την επανέναρξη λειτουργίας τους

Σχολές Οδήγησης: Σύσκεψη για την επανέναρξη λειτουργίας τους

Συνάντηση-σύσκεψη με τους εκπροσώπους του
σωματείου εκπαίδευσης οδήγησης και
κυκλοφοριακής αγωγής Ηρακλείου είχε...