Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Νέες φοιτητικές εστίες στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Νέες φοιτητικές εστίες στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Μέχρι το 2020 πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί οι νέες φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης και τα νέα κτήρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Η δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών...