Προγραμμα Απασχολησης

Πρόγραμμα απασχόλησης 6.000 άνεργων επιστημόνων στον ιδιωτικό τομέα

Πρόγραμμα απασχόλησης 6.000 άνεργων επιστημόνων στον ιδιωτικό τομέα

Και μια μέρα εγγραφής στη λίστα ανεργίας του ΟΑΕΔ...

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων

Οι πίνακες αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα oaed.gr, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων.