πρόεδροι δημοκρατίας

Όλοι οι Έλληνες Πρόεδροι της Δημοκρατίας

Όλοι οι Έλληνες Πρόεδροι της Δημοκρατίας

Ο όγδοος Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας μετά την Μεταπολίτευση θα
είναι γυναίκα. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός,...