ποιος γιορτάζει

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 27 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 27 Μαρτίου

27 Μαρτίου: Δ' Χαιρετισμοί, Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη, Άγιοι Φιλητός ο Συγκλητικός, Λυδία σύζυγος αυτού, Θεοπρέπιος...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 25 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 25 Μαρτίου

25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Υπεραγίας
Θεοτόκου, Όσιος Σεννούφιος ο
Σημειοφόρος, Αγίες Πελαγία και
Θεοδοσία, Άγιος...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 19 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 19 Μαρτίου

19 Μαρτίου: Άγιοι Χρύσανθος και
Δαρεία, Άγιοι Κλαύδιος ο Τριβούνος,
Ιλαρία η σύζυγος του και τα παιδιά τους
Ιάσων και...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 18 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 18 Μαρτίου

18 Μαρτίου: Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος
Ιεροσολύμων, Άγιοι Τρόφιμος και
Ευκαρπίων, Άγιοι Μύριοι Μάρτυρες, Όσιος...

Ποιος γιορτάζει, σήμερα 17 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει, σήμερα 17 Μαρτίου

17 Μαρτίου: Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού, Όσιος Θεοστήρικτος ο Ομολογητής, Άγιος Πατρίκιος, Μνήμη της φοβεράς...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 16 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 16 Μαρτίου

16 Μαρτίου: Ορθόδοξος Συναξαριστής: Άγιος
Σαβίνος ο Αιγύπτιος, Όσιος Χριστόδουλος ο
θαυματουργός, «ὁ ἐν Πάτμῳ», Όσιος...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 14 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 14 Μαρτίου

14 Μαρτίου: Όσιος Βενέδικτος ο εκ Νουρσίας, Άγιος Εύσχημος ή Ευσχήμων ο Ομολογητής επίσκοπος Λαμψάκου, Άγιος...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 13 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 13 Μαρτίου

Β' Χαιρετισμοί, Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων
του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού,
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Άγιος...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 12 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 12 Μαρτίου

Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής της
Συγριανής, Όσιος Γρηγόριος ο Α' Διάλογος
Πάπας Ρώμης, Άγιοι Εννέα
Μάρτυρες, Δίκαιος...

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 11 Μαρτίου

Ποιος γιορτάζει σήμερα, 11 Μαρτίου

11 Μαρτίου: Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης
Ιεροσολύμων, Οσία Θεοδώρα η βασίλισσα
Άρτας, Άγιοι Πιόνιος ο Πρεσβύτερος και...