Πλάτων

Σωκράτης: Ο φιλόσοφος της .. άγνοιας

Σωκράτης: Ο φιλόσοφος της .. άγνοιας

Στην Απολογία του Σωκράτη, όπου ο
Πλάτωνας ανασυγκροτεί με τον δικό του
τρόπο τον λόγο που εκφώνησε ο Σωκράτης...