Περιπέτειες

Οι περιπέτειες του Έλπι και της Δώρας στην Αφρική (φωτογραφίες)

Οι περιπέτειες του Έλπι και της Δώρας στην Αφρική (φωτογραφίες)

Θυμάστε τον Έλπι και την Δώρα; Δύο
Ελληνόπουλα που βρίσκονται στο Cape Town της
Νότιας Αφρικής και αποφάσισαν να κάνουν...