περιφερειακές συνδιασκέψεις

Περιφερειακές συνδιασκέψεις διοργανώνουν από κοινού Ελλάδα και Ισραήλ

Περιφερειακές συνδιασκέψεις διοργανώνουν από κοινού Ελλάδα και Ισραήλ

Τη διοργάνωση μιας περιφερειακής
συνδιάσκεψης στην Ελλάδα και μίας στο
Ισραήλ, στις οποίες θα προσκληθούν...

ΚΙΝΑΛ: Με 6 θεματικές ενότητες και 10 συντονιστές η πορεία προς τη Συνδιάσκεψη

ΚΙΝΑΛ: Με 6 θεματικές ενότητες και 10 συντονιστές η πορεία προς τη Συνδιάσκεψη

Προσδιορίστηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα διεξαχθούν οι περιφερειακές συνδιασκέψεις πολιτικού,...