παρίσι λοκντάουν

Παρίσι: Η κυβέρνηση θα επιβάλει εκ νέου νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας

Παρίσι: Η κυβέρνηση θα επιβάλει εκ νέου νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας

Η γαλλική κυβέρνηση θα επιβάλει εκ νέου
νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας στο
Παρίσι, και πιθανόν στην περιφέρεια...