παπα Λευτέρης Νουφράκης

Η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία από την Κρητικό παπά Λευτέρη Νουφράκη

Η τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφία από την Κρητικό παπά Λευτέρη Νουφράκη

Με τις εξελίξεις στην Αγία Σοφία να προκαλούν θλίψη σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, η ιστορία του παπά Λευτέρη...

Η Οικουμενική Κωνσταντινούπολη και οι τελευταίοι Κρήτες υπερασπιστές της!

Η Οικουμενική Κωνσταντινούπολη και οι τελευταίοι Κρήτες υπερασπιστές της!

Η Κωνσταντινούπολη η "Νέα Ρώμη" η "Νέα
Ιερουσαλήμ" κατά τους βυζαντινούς, και η
"Δερ αλιέ" δηλαδή η υψηλή κατά τους...