νέο σύστημα αδειών οδήγησης

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιες είναι οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιες είναι οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο

Νέο σώμα εξεταστών οδήγησης, αναθεωρημένα
εγχειρίδια θεωρητικής εκπαίδευσης,
δοκιμασίες οδήγησης με την παρουσία του...