Μάνθος Πουλινάκης

Πρόεδρος της Ζενές Ες ο Μάνθος Πουλινάκης-αυτός προσέλαβε τον Πετράκη!

Πρόεδρος της Ζενές Ες ο Μάνθος Πουλινάκης-αυτός προσέλαβε τον Πετράκη!

Πρόεδρος στην Ζενές Ες από τον περασμένο
Ιούλιο, είναι ο παλιός πρόεδρος του ΟΦΗ
Μάνθος Πουλινάκης, ο οποίος και...