Λιμενική Αστυνομία

Ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Λιμενική Αστυνομία

Ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Λιμενική Αστυνομία

Νέα εποχή στις σχέσεις πολιτών - Λιμενικού Σώματος

Λιμενικό σώμα: Eυκολίες διεκπεραίωσης εργασιών, χωρίς φυσική παρουσία

Λιμενικό σώμα: Eυκολίες διεκπεραίωσης εργασιών, χωρίς φυσική παρουσία

  Σειρά νέων ευκολιών παρέχονται από
αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, από την
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του
Λιμενικού...